info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

MBO praktijkleren

Aanleiding: waarom deze pilot?

Projectgroep: met welke organisaties?

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW is vanaf november 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Dit komt vaak door kwetsbaarheid op meerdere leefgebieden; een psychische en/of verstandelijke beperking en/of sociale omstandigheden.

Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Amsterdamwerkt!, Pantar, Leerwerkbedrijf Cordaan en House of Skills hebben o.l.v. de Sociaal Werkkoepel Amsterdam een pilotaanvraag ingediend en zijn vanaf eind 2019 van start gegaan met de pilot in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Voor welke sectoren?

Doelstelling

Uiteraard heeft Covid-19 een grote impact op de pilot gehad, leerwerkbedrijven en MBO’s zijn langdurig gesloten geweest en werkgevers hadden andere prioriteiten. Toch is het gelukt om van start te gaan met het geven van invulling aan 6 geformuleerde programmalijnen.

Het betreft praktijkleren in de sectoren retail, zorg, groen, fietstechniek, logistiek en hospitality. Maar andere sectoren volgen snel.

Inmiddels zijn er 35 kandidaten actief in een traject en zijn er 27 kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan een programmalijn.

De doelstelling is om dit jaar 80 tot 100 kandidaten te laten starten met praktijkleren op de werkvloer bij een erkend leerwerkbedrijf.

Vanuit het 3e steunpakket wordt praktijkleren ten dele financieel ondersteund.

Praktijkleren mogelijk ook geschikt

voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Marije Uilenberg via Marije.Uilenberg@UWV.nl

Eerste resultaten

Roetz Bikes en Pantar

In de regio Groot-Amsterdam zijn in de programmalijn Fietstechniek de eerste twee praktijkverklaringen behaald.

ROC TOP is het opleidingsinstituut dat actief betrokken is bij deze programmalijn.

Roetz Bikes en Pantar zijn de leerwerkbedrijven waar de kandidaten op de werkvloer opgeleid en begeleid zijn.

Op 10 maart 2021 heeft de digitale uitreiking plaatsgevonden van de eerste twee praktijkverklaringen in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken, de heer Rutger Groot Wassink.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

MBO Praktijkleren bij Roetz bikes

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

MBO Praktijkleren bij Pantar

Kijk hier voor meer informatie over Praktijkleren