Verslag Lente Event: ‘Wat heb jij nodig?’


Linda Jeekel, dagvoorzitter en ervaringsdeskundige, heette de circa 120 deelnemers afgelopen dinsdag 11 juni 2024 hartelijk welkom op het Lente Event in Pakhuis de Zwijger.

Ze startte met haar eigen indrukwekkende persoonlijke verhaal: ‘Als ervaringsdeskundige van paniekaanvallen en angst heb ik ondervonden dat je angst kunt zien als een kans om je verder te ontwikkelen. En dat er gelukkig mensen zijn die ook aan jóu vragen: ‘Wat heb jij nodig?’ En daar gaat het deze middag over. ‘

Post-its met vragen van de deelnemers

Bij de aanmelding konden de deelnemers al aangeven waar ze vragen over hebben. Vragen als: ‘Hoe richten andere werkgevers de werkomgeving in en wat bieden zij aan begeleiding? Deze kwam van Feenstra of de vraag van CBRE GWS: ‘Hoe kan ik Social Return inzetten om nog meer impact te maken?’ Deze vragen vormden de input voor de invulling van de deelsessies.

Aftrap van de middag

Jaap Weijenberg, manager Sociaal Werkkoepel Amsterdam stelde het team voor en gaf in het kort aan wat de Sociaal Werkkoepel doet. En niet onbelangrijk: waar je als werkgever, sociale firma of andere partner de koepel voor kunt benaderen. Ook benadrukte hij om vooral Attiya Ince te benaderen, voor ondersteuning bij de administratieve lasten en vragen die je als werkgever kan hebben.

Dus neem voor meer informatie contact op met WSP Groot-Amsterdam
via Attiya Ince, attiya.ince@amsterdam.nl of 06-41812731.

De twee netwerkcoalities & hun plannen

Er zijn op dit moment twee netwerkcoalities en daar is ‘Gedeeld Werkgeverschap’ er één van. Linda vroeg Stijn Bos (links op de foto hieronder) van Pantar het podium te pakken en Stijn gaf niet alleen aan wat zij nu al doen, maar ook wat hun plannen zijn om het nog verder concreet te krijgen. ‘Het is heel praktisch en prettig om samen met MKB Amsterdam, BMS Security en Gemeente Amsterdam aan tafel te zitten. Als er niet voldoende taken voor een volledige baan zijn bij een werkgever of wanneer er andere drempels zijn voor een werkgever kan het gezamenlijk organiseren van het werkgeverschap een oplossing zijn. We onderzoeken nu hoe je met meerdere partijen het gedeelde werkgeverschap kan concretiseren, bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Hoe kunnen werknemers verdeeld over de week bij meerdere ondernemers werken en bijvoorbeeld ook algemene werkzaamheden verrichten voor de gastheer/gastvrouw taken?’

Danielle Driest van Roads vertelde over de netwerkcoalitie ‘Van Zorg naar Werk’ die zij gestart zijn met Cordaan en de Regenbooggroep. De coalitie is nu toe aan het zetten van de volgende stappen. Ze willen starten op het NDSM terrein waar ze nu de werkgevers erbij willen betrekken. Ook willen ze daar graag een centrale werkplek, een hub van waaruit de deelnemers het gebied in kunnen om bij andere werkgevers aan de slag te gaan. Daniëlle riep de werkgevers op om hierover in gesprek te gaan. ‘We proberen de verschillende werelden bij elkaar te brengen. Waarbij het belangrijk is om bijvoorbeeld te kijken naar aspecten als: ‘Verlies je niet meteen je uitkering als je start met werken? En als het niet lukt, wat hebben werknemer en werkgever dan nodig? Daar gaan we nog verder naar op zoek.’

Speeddaten? Echt? JA!

De zaal werd eerst door Linda wat ‘opgeschud’ door het verschuiven van plaatsen. Aan de hand van een aantal vragen konden de deelnemers met elkaar gaan ‘speeddaten’.  En 4 minuutjes per persoon lijkt wat kort, maar bleek bij velen een hele leuke ingang te bieden om elkaar verder op weg te helpen met ieders uitdaging. Na een wissel van gesprekspartner werd in de tweede ronde van het speeddaten gesproken over de zaken waar je trots op bent binnen jouw werk. Dit was voor velen een mooi moment om hun succesverhalen te delen. Zo inspirerend!

De vier deelsessies na de pauze

Na de pauze splitste de groep zich en kon iedereen in een kleinere groep verder met elkaar in gesprek over vier verschillende onderwerpen:

Sessie 1: Begeleiding en ontwikkeling op de werkvloer: do’s en don’ts voor werkgevers

Deze deelsessie ging over de tools die werkgevers kunnen inzetten en over de ondersteuning die de gemeente biedt. Alexis de Jong, beleidsmedewerker Werk bij de Gemeente Amsterdam ging eerst in op de kracht van een jobcoach, wat een dedicated jobcoach is en wanneer en hoe je een interne jobcoach inzet. Daarna ging het over de vraag: ‘Hoe kunnen collega’s laagdrempelig bijdragen aan een inclusieve werkvloer?’ De Harrie training werd uitgelegd door Manon Pieper, trainer Harrie vanuit CNV Jongeren. En tot slot vertelde Milo Stokman, programmamanager Leven Lang Ontwikkelen van ROC van Amsterdam hoe werknemers zich buiten de schoolbanken om kunnen ontwikkelen in jouw bedrijf met praktijkleren en een MBO praktijkverklaring kunnen krijgen.

Sessie 2: Hoe kan ik Social Return inzetten om nog meer impact te maken?

Hoe werkt Social Return in Amsterdam? Er werd veel verteld over de uitgangspunten en manieren om Social Return in te vullen. Onder andere door het inkopen bij erkende Amsterdamse sociale firma’s en over de nieuwe mogelijkheid om in te vullen door te ondersteunen bij maatschappelijke initiatieven. Ook ging Giancarlo Carboni, manager Bureau Social Return binnen Gemeente Amsterdam in op de vraag hoe netwerkpartners kunnen samenwerken in het kader van Social Return om zo nog meer impact te maken.

Sessie 3: Inclusieve taal – wat mag wel en waarom?

Een inclusieve maatschappij creëer je door niemand uit te sluiten. Het lijkt vanzelfsprekend. Met welke woorden krijgen we dat voor elkaar? 

De discussie over het woord ‘arbeidsbeperking’ leverde op dat het duidelijk is dat dit een woord is dat een ‘niet-inclusief’ gevoel geeft. En dat wil je voorkomen. Sessieleider Kim te Woerd van CommunicatieKrachten gaf veel voorbeelden en noemde de basisprincipes van inclusief taalgebruik en inclusieve vacatureteksten. Maar ook welke vragen dat oproept, zoals bijvoorbeeld: “Zeg je toch ‘directiesecretaresse’ (m/v/x) of is ‘secretarieel medewerker op directieniveau’ dan gepaster, maar komt de vacature dan wel terecht bij de geschikte persoon?“

Sessie 4: Van Banenafspraak naar Inclusief voor iedereen!

Tijdens deze sessie gaven Jaap Weijenberg, manager Sociaal Werk Gemeente Amsterdam en manager Sociaal Werkkoepel Amsterdam  en Rohina Kartaram, teammanager Sociaal Werk, inzicht in alle laagdrempelige mogelijkheden die de forfaitaire loonkostensubsidieregeling de werkgever kan bieden. Ook vertelden zij alles over de verbreding van de doelgroep en hoe je als werkgever daar gebruik van kan maken.

Tijd voor de netwerkborrel!

Na de deelsessie was er natuurlijk nog tijd voor een hapje en drankje, waarbij er wederom de mogelijkheid geboden werd om verder met elkaar in gesprek te gaan. Kortom, het werd een interessante middag waarbij er vele vragen van de Post-its werden beantwoord, inspirerende verhalen werden gedeeld en volop werd genetwerkt.

Bij deze danken we dan ook graag alle deelnemers en sprekers nogmaals voor jullie komst en bijdrage. En allen graag tot ziens op het Herfst Event (datum wordt nader bepaald en gecommuniceerd).

Meer foto’s bekijken? Bekijk ze hier.

Deel dit artikel: