Wie wij zijn?

Sociaal Werkkoepel Amsterdam is een netwerkorganisatie van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor sociaal werk. Ondernemers die sociaal werk bieden, verbinden hun business met een maatschappelijke rol; zaak en zorg. Sociaal werk kan gaan om één werkplek of kan gaan over uw hele businessmodel.

De stad Amsterdam heeft de ambitie om te groeien van 4.000 sociale werkplekken nu, naar 4.500 in 2022. De partners van de Sociaal Werkkoepel zetten zich vanuit hun eigen mogelijkheden in voor een inclusief Amsterdam. Doe ook mee!

Vraag en aanbod

De Sociaal Werkkoepel bestaat uit partijen die samen het werk organiseren, van dagbesteding naar werk. De koepel is verantwoordelijk voor een zo fit mogelijk systeem van vraag en aanbod van werk voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking; voldoende geschikt werk en een betere doorstroming naar passend en duurzaam werk.

De rol van de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Sociaal Werkkoepel en faciliteert in de koepel de samenwerking, is spelverdeler bij de plaatsing van kandidaten en zoekt welke plek het beste past. Tot slot heeft de gemeente een rol als opdrachtgever en makelaar van werkopdrachten, zoals groenwerkzaamheden of onderhoud in de openbare ruimte.