Participatiewet

De Participatiewet vraagt van bedrijven met meer dan 24 werknemers om mensen met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde in dienst te nemen. Dit zijn werkzoekenden die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Wetgeving toegelicht

Met de Participatiewet vervalt de oude wetgeving, dat wil zeggen dat de Wajong en de Sociale Werkvoorziening (SW) nog wel bestaan voor de kandidaten die daar in het verleden al onder vielen, maar er is geen nieuwe instroom meer. 

In dienst en/of beschut werk

De Participatiewet wil dat werknemers naar vermogen mee kunnen doen in de maatschappij. De wet vraagt van werkgevers om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

In dienst

De productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking is niet altijd even groot. Om dat te compenseren is er loonkostensubsidie. Er is jobcoaching beschikbaar, met een no-riskpolis zijn werkgevers verzekerd tegen uitval door ziekte.

Beschut werk

Voor kandidaten die veel begeleiding nodig hebben bij het werk, is er beschut werk bij reguliere werkgevers, sociale firma’s of bij Pantar. De werkgever ontvangt dan een vergoeding voor de begeleiding en loonkostensubsidie. Ook hier is de no-riskpolis van toepassing.

De oude en nieuwe regelingen Sociaal Werk

Sociaal Werkkoepel Amsterdam - Participatiewet - schema Sociaal Werk