De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwt. Sinds 2016 vormen VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland het bestuur.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

De Normaals zaak werkt steeds vanuit de praktijk en praktische vraagstukken. Wij brengen werkgevers bijeen om van elkaar te leren en goede voorbeelden te delen. Maar ook om gezamenlijke knelpunten te inventariseren en hier oplossingen voor te vinden. Hierdoor komen zij op weg naar een (meer) inclusieve organisatie. Ook brengen wij werkgevers en publieke partijen (gemeenten, UWV en werkgeverservicepunt) samen om tot verbetering van de inclusieve werkgeversdienstverlening te komen. 

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst?

Wij werken inclusief samen met AWVN. Vanuit AWVN zijn twee personen met een arbeidsbeperking bij ons aan het werk. 

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Wij kunnen jarenlang ervaring en ons inclusieve netwerk delen. Ook kunnen wij kennis delen uit het inclusieve kennisplatform voor inclusieve werkgevers van AWVN. 

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Bij werkgevers echte beweging tot stand brengen, zodat zij duurzame banen beschikbaar maken of vormen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deel dit artikel: