Hôtes Culture

Hôtes Culture is gespecialiseerd in de begeleiding van publieksactiviteiten in musea. We verzorgen sinds 2014 de werving, selectie, planning en verloning voor medewerkers in verschillende functies op vaste of flexibele basis. We zijn ervan overtuigd dat publiekspersoneel dat een sterke affiniteit met het museum heeft, gastvrijer en klantgerichter werkt. Daarom richt Hôtes Culture zich specifiek op de museale branche én op personeel dat zich thuis voelt in het culturele veld. Denk hierbij aan: publieksbegeleiders, coördinatoren, rondleiders, museumdocenten, horecamedewerkers en winkelassistenten.

Sociaal werkgeverschap

Sinds eind 2022 houdt Hôtes Culture zich serieus bezig met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Als bemiddelende organisatie proberen wij onze partners en onszelf(!) te stimuleren om actie te ondernemen op het gebied van sociaal werkgeverschap. Door mee te denken, te begeleiden en faciliteren proberen we een brug te slaan tussen opdrachtgever en mogelijke werknemer.

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers.

Meer informatie

Kijk op onze website of neem contact op met Susan Brunsting: susan@hotesculture.nl.

Deel dit artikel: