RataPlan

Kringloopbedrijf RataPlan is in 1982 gestart in Den Helder en opereert sinds 2006 ook daarbuiten.
Er zijn nu 24 kringloopwinkels in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Daarnaast beheert RataPlan 48 bewaakte NS fietsenstallingen verspreid over het land. De kringloopwinkels en fietsenstallingen hebben als doel het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Verder biedt RataPlan werkervarings- en stageplaatsen en bevordert zij hergebruik. Kringloopbedrijf RataPlan is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk die werkt aan kansen voor zowel mens als milieu. Er is een recycling fabriek in Heerhugowaard, waar met name kleding uitgezocht en gesorteerd wordt. Wat echt niet meer hergebruikt kan worden als kleding, wordt uiteengerafeld en gebruikt als grondstof.

Sociaal werk bij RataPlan in Amsterdam

In Amsterdam zijn er 2 kringloopwinkels waar ongeveer 100 mensen werkzaam zijn, betaald, om leer-werkervaring op te doen en als vrijwilliger. Hiervan heeft 60 à 70 % afstand tot de arbeidsmarkt, meestal door een arbeidsbeperking. Het is een grote variëteit aan mensen. Regelmatig stromen mensen door naar andere bedrijven.

Wat zou u willen delen met andere werkgevers?

Werkgevers  kunnen ons benaderen met vragen over het verankeren van MVO in het bedrijf en het zodanig inrichten van de bedrijfsprocessen, dat iedereen mee kan doen. Ook vinden we het leuk als u komt kijken hoe al die verschillende mensen op een leuke manier met elkaar samen werken.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Het is heel belangrijk dat er een plek is waar iedereen mee mag en kan doen. Kansen krijgt. En daarnaast is het heel mooi om te zien dat al die verschillende mensen door elkaar heen lopen en dat iedereen geaccepteerd wordt.

Meer informatie

Koen Bakker, districtsmanager Groot Amsterdam, k.bakker@rataplan.nl of via de website rataplan.nl

Deel dit artikel: