Sociaal Innovatiefonds

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief van het ministerie van SZW, ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Door het verstrekken van leningen maakt SIF de inclusieve business-case van de werkgever sluitend en streeft het naar duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur. 

Sociaal werkgeverschap

Het SIF helpt werkgevers bij het investeren in inclusiviteit en hanteert hierbij drie fases. Eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels voor investering te overwinnen. Samenwerking met de arbeidsmarktregio is hierbij cruciaal. In de volgende fase staat de financiering van de business-case centraal. Samen met (financiële) partners worden de financieringsmogelijkheden onderzocht en wordt gekeken bij welke bestaande voorzieningen kan worden aangesloten. In de derde fase verstrekt het SIF ook zelf leningen. Alles met als doel om duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar meer over vertellen?

Het SIF heeft inmiddels drie werkgevers ondersteund en gefinancierd die in totaal 327 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan realiseren.

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

Het komend jaar heeft het SIF de mogelijkheid om vijf werkgevers te financieren. Ben of ken jij een onderneming met plannen voor grootschalige inclusiviteit? Dan kan het SIF een interessante partner zijn! Neem dan vooral contact op.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Wij vinden het inspirerend om verschillende organisaties te spreken die graag hun steentje willen bijdragen aan een inclusievere organisatie. Het is fantastisch dat we hen met het SIF daar ook echt bij kunnen helpen en samen laten zien dat investeren in inclusiviteit loont. Door anders te kijken naar arbeid, kunnen we mensen die nu nog langs de kant staan, mee laten doen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Meer informatie op www.sociaalinnovatiefonds.nl of via info@sociaalinnovatiefonds.nl.

Deel dit artikel: