Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank zorgt al zo’n 120 jaar voor de uitvoering van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor verschillende groepen mensen zoals ouderen, ouders, nabestaanden, houders van een persoonsgebonden budget, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en vele anderen. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Werken bij de SVB: kansen op interessant en waardevol werk

De SVB vindt diversiteit en Inclusie belangrijk. Als goede en inclusieve werkgever vindt de SVB het belangrijk om ook werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid te geven te integreren in het arbeidsproces. De SVB wil daarom graag kennismaken met mensen die interessant en waardevol werk zoeken en die opgenomen staan in het doelgroepenregister van UWV. De Sociaal Werkkoepel biedt ons de kans om in contact te komen met interessante kandidaten.

Meer informatie

Wil je weten wat de SVB doet, kijk dan op onze website:  het verhaal van de svb – YouTube

Deel dit artikel: