Stichting De Nieuwe Buren

Stichting de Nieuwe Buren biedt leerwerktrajecten aan gericht op statushouders van 27 jaar en ouder en ook aan Nederlandse bijstandsgerechtigden (zij-instromers). Hierin is aandacht voor de Nederlandse (vak)taal, eventuele veiligheidsexamens, gepaste werkhouding en een korte praktijkopleiding op MBO-2-niveau gericht op werken in de bouw/infra, metaal- en installatiesector. Totale doorlooptijd is maximaal 12 weken fulltime. Opleidingsdoelen worden vooraf met de werkgever afgestemd. Werkgevers bieden 2 jaar baangarantie.

Tijdens het dienstverband worden deelnemers door ons begeleid om de ontwikkeling te evalueren met de werkgever en een MBO-2-niveau certificaat te behalen. Indien er opleidingsbehoeften zijn wordt er door ons een maatwerkoplossing gezocht. Deelnemers zijn vanaf de start van het dienstverband fulltime beschikbaar.

Wat doen wij?

Wij organiseren de leerwerktrajecten en selecteren deelnemers die door de gemeentes worden voorgedragen. De lessen in onze trajecten worden uitgevoerd door erkende opleidingsinstituten en gekwalificeerde docenten. Tijdens het traject zijn er dagjes meelopen met de werkgevers om in een speeddate ‘gouden’ matches te maken. Daarna start een korte stage om de match te testen en start aansluitend het dienstverband.

Wij ontzorgen deelnemers, gemeentes en werkgevers en bieden na afloop van het leerwerktraject ‘handen’ voor genoemde sectoren. Op deze wijze kunnen mede-landers werkelijk integreren en een zelfstandig bestaan met perspectief opbouwen in ons land. De besparing op bijstandskosten per groep deelnemers (8) is 5 ton.

Om draagvlak voor de inzet van medewerkers uit een andere cultuur te bevorderen hebben wij workshops voor leermeesters ontwikkeld gericht op het begeleiden van deelnemers. Om in de gehele organisatie een goed klimaat te scheppen voor een inclusieve werksfeer hebben wij een programma om de acceptatie van deelnemers te bevorderen.

Deelnemers aan onze trajecten zijn allen nog in dienst bij de oorspronkelijke werkgevers. Veel werkgevers bieden zich opnieuw aan om deelnemers af te nemen.

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere maatschappelijke organisaties en werkgevers.

Meer informatie

Kijk op onze website of neem contact op met Eveline Wagenaar, directeur en initiator Stichting De Nieuwe Buren, via eveline@stichtingdenieuweburen.nl.

Deel dit artikel: