Stichting MasZone3

MAS Zone3 wil de leefbaarheid van wijken in Amsterdam en omgeving vergroten. Om dat te doen leveren we een ruim pakket aan diensten, die ook onderling gecombineerd kunnen worden. Het werk wordt altijd uitgevoerd door hardwerkende werknemers.

We werken samen met lokale overheden, grote woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren, maar ook met kleine (particuliere) organisaties. En dankzij onze flexibele aanpak kunnen we altijd maatwerk leveren. Kortom: elke opdracht, groot of klein, is bij ons in goede handen.

Wat doet Stichting MasZone3 op het gebied van sociaal werk?

Wij bieden leerwerktrajecten, werkervaringsplaatsen en re-integratieplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als een medewerker geregistreerd staat in het doelgroep register kan deze doorstromen naar betaald werk. 30% van onze werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.

In onze Mobiele Onderhoud Teams zitten medewerkers die bijvoorbeeld een beschut werk indicatie hebben, een Wajong uitkering hebben, medewerkers die een loonwaarde hebben. Deze werknemers worden begeleid door een gekwalificeerde meewerkend voorman en een intern jobcoach.

Opdrachtgevers die diensten afnemen bij MAS Zone3 voldoen aan de verplichtingen voor  Social Return of de Participatiewet.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Kennis en ervaring met de doelgroep delen en samen een netwerk vormen om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Mensen de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en hen daarmee kansen te geven op deelname aan het arbeidsproces.

Meer informatie over Stichting Zone3?

Bezoek onze website. Of neem contact op met Linda Sawor, tel: 06 51967924, email: L.sawor@masdiensten.nl.

Netwerkpartner Stichting Zone3: werken aan leefbaarheid.

Stichting MasZone3 is een netwerkpartner van de Sociaal Werkkoepel. Wilt u ook partner worden? Meld u uw organisatie dan aan via deze link.

Deel dit artikel: