Stichting MKB Amsterdam

MKB Amsterdam is de belangenvereniging van, voor en door ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

MKB Amsterdam is de belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in de Amsterdamse regio. Voor het groeien en bloeien van deze bedrijven is het vinden van het juiste talent van essentieel belang, waar zich dat ook bevindt. Wij helpen graag mee de afstand tot werk te verkleinen.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Nee. MKB Amsterdam is een organisatie die grotendeels draait op de vrijwillige inzet van ondernemers zelf en kent een zeer beperkte professionele ondersteuning.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Het verkleinen van de afstand tot werk is ook in het belang van werkgevers. Hier dragen wij graag aan bij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website of vraag naar Bart Drenth via info@mkb-amsterdam.nl.

Deel dit artikel: