Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit verzorgt wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
De VU hecht waarde aan het realiseren van een divers samengestelde studenten- en medewerkers populatie. Binnen de VU moet iedereen kunnen bijdragen aan zowel de VU-doelen als een maatschappij waarin eenieder ertoe doet en hiervoor ook waardering krijgt.

Heeft Vrije Universiteit al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Bij de VU werken, oktober 2020, 42 medewerkers met een arbeidsbeperking. In de 1e instantie is gestart met de inzet van fietscoaches. Na een periode van wennen aan beide kanten is dit nu een zeer gewaardeerde extra service. Maar ook in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en diverse onderdelen van de bedrijfsvoering werken medewerkers uit deze doelgroep.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

De VU is momenteel bezig met het opzetten van een servicepunt/kenniscentrum om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van meer banen voor medewerkers uit deze specifieke doelgroep. Mogelijk kunnen partners van de Sociaal Werkkoepel baat hebben bij de ervaringen op dit gebied.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Wij nemen met wetenschappelijk en waarden gedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Wij leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en ‘A Broader Mind’. Ons onderzoek is grensverleggend zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en met de samenleving.

Meer informatie
Hans Schoorl, Projectleider Participatie,  j.g.schoorl@vu.nl

Deel dit artikel: