WeLegal

WeLegal is een netwerk van ruim 600 onafhankelijke advocaten en juristen die werken voor vrijwel de hele top van het Nederlandse bedrijfsleven, overheid en advocatuur.

Sociaal return

WeLegal werkt nauw samen met het UWV met als doel het bereiken van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verdere samenwerking gericht op het realiseren van haar SROI doelen. Daarnaast spant WeLegal zich in om kandidaten voor begeleiding en coaching te verbinden met personen uit haar netwerk of haar eigen organisatie die op basis van kennis, ervaring of anderszins goed matchen met de specifieke behoefte van deze kandidaten. De elementen die WeLegal als organisatie kenmerkt en waarbij onze grootste toegevoegde waarde ligt zijn de volgende:

● kennis van de (arbeids)markt

● kennis van het op een goede manier profileren en positioneren van personen, zowel online als op het Curriculum Vitae

● netwerk onderhouden onder inhoudelijk werkzame juridische professionals

● netwerk onderhouden onder de top van juridisch werkgevend Nederland

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

Het lijkt ons erg interessant en leuk om onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers tijdens (online) bijeenkomsten. Voor ons is het leerzaam om te zien hoe andere (kleine) organisaties omgaan met SROI en hier invulling aan geven.

Meer informatie

Kijk op onze website of neem contact op met Chloé, via chloe@welegal.nl

Deel dit artikel: