ALLIANDER

Alliander is een netwerkbedrijf met ruim 7.000 medewerkers. Samen zijn wij dan ook verantwoordelijk voor een groot deel van het energienet in Nederland. Dat houdt in:

  • de aanleg
  • het onderhoud
  • beheer van het energienetwerk in de provincies Gelderland en Noord-Holland
  • energienetwerk beheer in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland

Daarvoor distribueert en transporteert Alliander elektriciteit en gas voor iedereen die dit wil afnemen.

Alliander is meer

Maar ondernemen is voor Alliander meer dan de distributie van energie in Nederland. We werken namelijk aan duurzame energievoorziening in Nederland. Maar ook aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. Bovendien voelen we ons verantwoordelijk voor de impact die we hebben op de omgeving.

Een kans voor iedereen

De energietransitie is een complexe uitdaging. We hebben daarom al het beschikbare talent, verschillende perspectieven en uiteenlopende competenties daarvoor nodig. Want mede dankzij diversiteit kunnen we iedereen – nu en in de toekomst – blijven voorzien van energie.

Werken aan diversiteit

Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom we bij Alliander aan diversiteit werken. Zo draagt het bijvoorbeeld bij aan sociale rechtvaardigheid en sociale verantwoordelijkheid. En bovendien leidt diversiteit tot betere besluitvorming en innovatiekracht binnen een organisatie.

Inclusieve organisatie

Samen onderzoeken we waar onbewuste – soms onzichtbare – uitsluiting plaatsvindt. En samen maken we daarom nieuwe werkwijzen, nieuw beleid met een inclusieve organisatiecultuur. Op die manier kan dus iedereen met ambitie en talent bij ons meewerken aan onze maatschappelijke opgave. Ongeacht gender, gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, seksuele oriëntatie of leeftijd.

Wat wil Alliander delen met andere partners van de koepel?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie op de website van Alliander.

Of neem daarvoor contact op met Charlotte Grootmeijer, charlotte.grootmeijer@alliander.com.

Lees ook meer over Alliander en sociaal ondernemen op de website van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam.

Deel dit artikel: