Hoe kunt u bijdragen?

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • mensen in dienst nemen;
  • sociaal inkopen;
  • via de invulling van een Social Return verplichting.

U kunt hier bovendien advies en ondersteuning bij krijgen. Speciale aandacht is er voor sociale firma’s. Dit zijn bedrijven die zich richten op:

  1. Zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid.
  2. Als op het creëren van plekken voor (betaald) werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijdragen aan sociaal werk, wat zijn de mogelijkheden?

Als partner van de Sociaal Werkkoepel kunt u op verschillende manieren bijdragen aan meer, passend en duurzaam werk voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking en/of verminderde loonwaarde:

  • U kunt medewerkers in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Als Sociaal Werkkoepel denken wij graag met u mee over hoe u hier binnen uw onderneming invulling aan geeft. Want wat zijn bijvoorbeeld de kansen en interessante mogelijkheden voor uw onderneming? We maken het netwerk vervolgens inzichtelijk voor u en brengen u in contact met potentiële samenwerkingspartners. Voor advies, werving en selectie van medewerkers (met mogelijk subsidie) brengen wij u ook graag in contact met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.
  • Via Social Return. Voert u een opdracht uit voor de gemeente Amsterdam, dan vraagt de gemeente u om iets sociaals terug te doen. Er is veel mogelijk. Variërend van mensen aan een baan helpen tot een app voor een sociaal initiatief ontwikkelen. Hoe uw organisatie kan bijdragen aan Social Return, leest u op de website van de gemeente Amsterdam.