Hoe kunt u bijdragen?

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking: mensen in dienst nemen, sociaal inkopen of via de invulling van een Social Return verplichting. U kunt hier advies en ondersteuning bij krijgen. Speciale aandacht is er voor sociale firma’s. Dit zijn bedrijven die zich richten op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor (betaald) werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijdragen aan sociaal werk, wat zijn de mogelijkheden?

Als partner van de Sociaal Werkkoepel kunt u op verschillende manieren bijdragen aan meer, passend en duurzaam werk voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking en/of verminderde loonwaarde:

  • U kunt medewerkers in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Als Sociaal Werkkoepel denken wij graag met u mee over hoe u hier binnen uw onderneming invulling aan geeft. Wat zijn kansen en interessante mogelijkheden voor uw onderneming? We maken het netwerk inzichtelijk voor u en brengen u in contact met potentiële samenwerkingspartners. Voor advies, werving en selectie van medewerkers (met mogelijk subsidie) brengen wij u graag in contact met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.
  • Via Social Return. Voert u een opdracht uit voor de gemeente Amsterdam, dan vraagt de gemeente u om iets sociaals terug te doen. Er is veel mogelijk: van mensen aan een baan helpen tot een app voor een sociaal initiatief ontwikkelen. Hoe uw organisatie kan bijdragen aan Social Return leest u op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Ondersteuning voor sociale firma’s

Inkopen bij sociale firma’s is een belangrijk middel om meer sociaal werk te realiseren. De gemeente Amsterdam wil daarin een voorbeeldrol vervullen. De Sociaal Werkkoepel en Bureau Social Return zorgen dat de ambitie voor meer sociaal werk onder de aandacht blijft binnen de gemeente Amsterdam. Ook stimuleren zij in samenwerking met opdrachtgevers, inkopers en Concern Inkoop dat de gemeente zoveel mogelijk sociaal inkoopt bij sociale firma’s of bij Pantar.

  • Hoe wordt u een sociale firma? Registreer uw onderneming en zet deze in de etalage  bij opdrachtgevers en inkopers van de gemeente Amsterdam.
  • Op de website van de gemeente Amsterdam leest u op welke manier de gemeente uw sociale firma kan ondersteunen.