Hoofdzaak } Werk: werk als herstel (video)

Hoofdzaak } Werk heeft als doel meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk te zetten. Het project maakt onderdeel uit van het convenant Sterk door Werk. Afgesproken is 100 begeleidingstrajecten per jaar in alle 35 arbeidsmarktregio’s in 2023 te realiseren.

In de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam werken een aantal ggz instellingen, gemeenten en UWV al meerjarig succesvol samen. Het is een samenwerking waarin zij mensen met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) de stap naar werk te faciliteren. Bovendien ondersteunen zij hen door onder andere de inzet van de IPS-methode.

Wat doet Hoofdzaak } Werk?

Het project Hoofdzaak } Werk zet zich in voor het volgende:

 • Samen minimaal 100 begeleidingstrajecten per jaar voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Alle betrokken partijen in de regio Groot Amsterdam zijn aangehaakt.
 • Van elkaar leren, kennis delen en verspreiden door middel van webinars, trainingen en kennissessies.
 • Een geborgde ketensamenwerking neerzetten waarin we elkaar weten te vinden.
 • De mogelijkheden uitbreiden naar trajecten voor kandidaten met een Common Mental Disorder(CMD).

Zodat nog meer mensen de stap naar werk kunnen maken!

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Werk als herstel

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Velen van hen hebben geen betaald werk. Financieel zijn ze afhankelijk van een uitkering van het UWV of de gemeente.

Daarnaast wordt bijna 60% van de ggz-kosten gemaakt voor mensen met een uitkering. De ggz-kosten per uitkeringsgerechtigde zijn daarmee ongeveer 9 keer hoger dan voor werkenden. Veel mensen met een uitkering die psychische problemen hebben, willen graag aan het werk. Maar het vinden van een geschikte baan kost tijd en begeleiding. De ‘potjes’ en trajecten daarvoor zijn verdeeld over diverse instanties.

Om hen goed naar werk te begeleiden is er dus een brede samenwerking nodig. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden. Denk aan werk, wonen, sociale relaties en financiën. Een integrale aanpak is noodzakelijk om uitval te voorkomen, succesvol te re-integreren en werk te behouden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen met psychische kwetsbaarheid baat hebben bij werk en dat werken leidt tot minder beroep op zorg en ondersteuning. Werk als herstel!

Samenwerking ggz en werk, participatie & inkomen

Werk, participatie & inkomen en ggz beschikken samen over heel veel kennis. Het is van belang, dat de professionals elkaar kunnen vinden en ondersteuning op elkaar afstemmen. Zodat zij een burger met psychische kwetsbaarheid eenduidig kunnen bijstaan.

Arbeidsmarkt

Om ervoor te zorgen dat iemand duurzaam betaald kan werken, speelt ook de werkgever een rol. Indien nodig biedt gemeente Amsterdam daarvoor de nodige ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de Harrie training. Want de professionals van werk, participatie & inkomen kunnen daarmee de beschikbare tools inzetten en meegeven aan werkgevers. Dit met als doel een duurzaam betaalde baan mogelijk maken.

Meer weten?

Er zijn veel nuttige tools beschikbaar die je kunnen helpen om het gesprek goed te voeren. Maak hier gebruik van!

 1. Persoonlijke en inspirerende verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen
 2. Ervaringen van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten.
 3. En natuurlijk staan de verhalen van mensen met psychische kwetsbaarheid en de rol van werk in het herstel.
 4. Hoe ga ik het gesprek aan over mijn psychische kwetsbaarheid?
 5. Waar kan ik meer inhoudelijke informatie vinden als professional?
 6. Voor meer informatie over psychische kwetsbaarheid en werk kun je terecht bij deze kennisbank.

Projectleider Hoofdzaak } Werk

Theresia Buijs is regionaal projectleider Hoofdzaak } Werk voor de regio Groot-Amsterdam. Zij is bereikbaar via dit mailadres: t.buijs@amsterdam.nl

Neem gerust contact op met vragen of ideeën!

Regionaal projectleider Hoofdzaak Werk, Theresia Buijs

De kracht van werk en een inclusieve arbeidsmarkt. Het doel is het opschalen van de re-integratiekansen voor mensen met een psychische beperking. Door de bestaande instrumenten en kennis te delen, samenwerking te borgen en verbreden met betrokken partijen; ggz-instellingen, gemeenten en UWV en het commitment blijvend samen aangaan.

Theresia Buijs, regionaal projectleider Hoofdzaak Werk