info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Netwerk voor sociaal werk

Veel Amsterdammers staan langs de kant omdat zij door een arbeidsbeperking afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het netwerk van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam zet zich daarom in voor sociaal werk in Amsterdam. Sociaal werk is betaald werk met ondersteuning van subsidie, een jobcoach of Beschut Werk. 

Wij zijn een netwerkorganisatie van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. Ondernemers die sociaal werk bieden verbinden zakendoen met maatschappelijke impact maken. Sociaal werk bieden kan betekenen dat u één of meerdere werkplekken aan deze doelgroep biedt of faciliteert of dat u uw hele businessmodel erop inricht. En alles er tussenin.

Ambitie van de Sociaal Werkkoepel

Amsterdam wil doorgroeien van 4.000 sociale werkplekken in 2018, naar 4.500 in 2022. De partners van de werkkoepel zetten zich ook in voor een inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt. Biedt uw organisatie ook sociaal werk of wilt u daarmee beginnen? Word dan ook partner van de Sociaal Werkkoepel!

De rol van de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de Sociaal Werkkoepel in maart 2018 opgericht en faciliteert onderlinge samenwerking onder meer met een programmateam.

Wat kan het netwerk van de Sociaal Werkkoepel voor u betekenen?

We maken het netwerk inzichtelijk en toegankelijk voor alle partijen die hierin een rol willen en kunnen spelen. Waar mogelijk en kansrijk brengen we sociaal werk onder de aandacht, zowel binnen de gemeente als bij externe partners. We verbinden partijen aan elkaar om nog meer kansen te kunnen benutten.

Kortom, we:

  • bieden u inzicht in het systeem van sociaal werk;
  • zijn een platform waarop alle partners kennis over sociaal werk vinden en met elkaar kunnen uitwisselen; 
    Bijvoorbeeld informatie over wet- en regelgeving, bewezen praktijkvoorbeelden (best practices) en inzicht in het netwerk en alle netwerkpartners.
  • zijn vraagbaak en organiseren informatiesessies en netwerkbijeenkomsten voor werkgevers en andere partners;
  • hebben een aanjagers- en lobbyrol voor meer sociaal werk in Amsterdam;
  • benutten en verbinden de inzet van alle betrokken (uitvoerende) afdelingen van de gemeente, zoals het Werkgeversservicepunt, Werk & Re-integratie, Participatie, Bureau Social Return, Onderwijs Jeugd en Zorg, Economische Zaken etc.;
  • signaleren obstakels en zorgen dat deze waar mogelijk door de juiste partner(s) worden opgelost.

Meer informatie

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op.