Netwerk voor sociaal werk

De Sociaal Werkkoepel is een netwerk voor sociaal werk. Omdat veel Amsterdammers langs de kant staan.

Dat komt bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking waardoor zij afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook kunnen andere factoren een rol spelen waardoor iemand niet aan een baan kan komen.

Sociaal Werkkoepel: een netwerk voor sociaal werk

Het netwerk van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam zet zich daarom in voor sociaal werk in Amsterdam. Sociaal werk is betaald werk met ondersteuning van subsidie, een jobcoach of Beschut Werk

Netwerkorganisatie

Wij zijn bovendien een netwerkorganisatie van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. Ondernemers die sociaal werk bieden, verbinden en ook zakendoen met maatschappelijke impact. Sociaal werk bieden kan betekenen, dat u:

 • Eén of meerdere werkplekken aan deze doelgroep biedt.
 • Of faciliteert.
 • Uw hele business model erop inricht.
 • En alles er tussenin.

Ambitie van de Sociaal Werkkoepel

Amsterdam wil doorgroeien van 4.000 sociale werkplekken in 2018, naar 4.500 in 2022. De partners van de werkkoepel zetten zich bovendien in voor een inclusieve Amsterdamse arbeidsmarkt. 

Biedt uw organisatie ook sociaal werk of wilt u daarmee beginnen? Word dan ook partner van de Sociaal Werkkoepel!

De rol van de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de Sociaal Werkkoepel in maart 2018 opgericht. En faciliteert ook de onderlinge samenwerking. Onder meer met een programmateam.

Wat kan het netwerk van de Sociaal Werkkoepel voor u betekenen?

We maken het netwerk inzichtelijk en toegankelijk voor alle partijen die hierin een rol willen en kunnen spelen. Waar mogelijk en kansrijk brengen we sociaal werk onder de aandacht. Zowel binnen de gemeente als bij externe partners. We verbinden dus partijen aan elkaar om nog meer kansen te kunnen benutten.

Kortom, we:

 • bieden u inzicht in het systeem van sociaal werk;
 • zijn een platform waarop alle partners kennis over sociaal werk vinden;
 • en we zijn een platform waar we met elkaar kunnen uitwisselen; 


Denk bijvoorbeeld aan informatie over wet- en regelgeving, bewezen praktijkvoorbeelden (best practices) en inzicht in het netwerk en alle netwerkpartners.

Verder is de Sociaal Werkkoepel:

 • een vraagbaak en organiseren informatiesessies en netwerkbijeenkomsten voor werkgevers en andere partners;
 • hebben we een aanjagers- en lobbyrol voor meer sociaal werk in Amsterdam;
 • benutten en verbinden we de inzet van alle betrokken (uitvoerende) afdelingen van de gemeente, zoals het Werkgeversservicepunt, Werk & Re-integratie, Participatie, Bureau Social Return, Onderwijs Jeugd en Zorg, Economische Zaken etc.;
 • signaleren we obstakels;
 • zorgen dat deze waar mogelijk door de juiste partner(s) worden opgelost.

Meer informatie

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op.