MBO praktijkleren pilot (video)

De MBO praktijkleren pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie. Dat wil zeggen, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. MBO praktijkleren is daarom een combinatie van werken en het doen van een (deel van een) mbo-opleiding.

Aanleiding: waarom deze pilot MBO praktijkleren?

Projectgroep: met welke organisaties?

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW zijn wij vanaf november 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Omdat vaak door kwetsbaarheid op meerdere leefgebieden drempels worden opgeworpen om een MBO studie te doorlopen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een psychische en/of verstandelijke beperking en/of sociale omstandigheden.

Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Amsterdamwerkt!, Pantar, Leerwerkbedrijf Cordaan en House of Skills hebben o.l.v. de Sociaal Werkkoepel Amsterdam een pilotaanvraag ingediend. En zijn vervolgens vanaf eind 2019 van start gegaan met de pilot in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Voor welke sectoren?

Doelstelling

Uiteraard heeft Covid-19 een grote impact op de pilot gehad:

  • leerwerkbedrijven en MBO’s zijn langdurig gesloten geweest
  • werkgevers hadden andere prioriteiten.

Toch is het gelukt om van start te gaan met het geven van invulling aan 6 geformuleerde programmalijnen.

Het betreft vooralsnog praktijkleren in de sectoren:

  • retail
  • zorg
  • groen
  • fietstechniek
  • logistiek
  • hospitality

Maar andere sectoren volgen snel.

Inmiddels zijn er 35 kandidaten actief in een traject. En zijn er al 27 kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan een programmalijn.

De doelstelling is om dit jaar bovendien nog eens 80 tot 100 kandidaten te laten starten met praktijkleren op de werkvloer bij een erkend leerwerkbedrijf.

Vanuit het 3e steunpakket wordt praktijkleren ten dele financieel ondersteund.

Praktijkleren mogelijk ook geschikt

voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Marije Uilenberg via Marije.Uilenberg@UWV.nl

Eerste resultaten MBO praktijkleren pilot

Roetz Bikes en Pantar

In de regio Groot-Amsterdam zijn in de programmalijn Fietstechniek al de eerste twee praktijkverklaringen behaald.

Die zijn behaald bij ROC TOP. Dat is dan ook het opleidingsinstituut dat actief betrokken is bij deze programmalijn.

Roetz Bikes en Pantar zijn bovendien de leerwerkbedrijven waar de kandidaten op de werkvloer opgeleid en begeleid zijn.

Op 10 maart 2021 heeft in deze leerwerkbedrijven dan ook de digitale uitreiking plaatsgevonden van de eerste twee praktijkverklaringen in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken, de heer Rutger Groot Wassink.

Uitreiking Praktijkverklaring 2022

Lees meer over Praktijkleren of bekijk de video’s

Op de website staan nog een artikel over Praktijkleren. Ga daarvoor naar het interview met Marije Uilenberg van het UWV: “Praktijkleren met Praktijkverklaring: toch een diploma halen.” Ook onderstaande video-opnamen werpen meer licht op dit thema. En laten zien hoe het in de praktijk aan toe gaat.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video over Praktijkleren op maat in het mbo: Wat levert het op voor de werkgever en de werknemer?

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video MBO Praktijkleren pilot bij Roetz bikes

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Video MBO Praktijkleren pilot bij Pantar

Kijk hier voor meer informatie over Praktijkleren