Sociaal inkopen en Sociale Firma’s

Sociaal inkopen bij sociale firma’s is een belangrijk middel om meer sociaal werk te realiseren. Sociale firma’s spelen een belangrijke rol als het gaat om werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben  zo’n 270 Amsterdammers aan het werk met sociaal werk.

Sociaal inkopen

Het is voor uw bedrijf op verschillende manieren nuttig én aantrekkelijk om in te kopen bij sociale firma’s of Pantar. Het kan een manier zijn om aan uw Social Return verplichtingen te voldoen. Zo vraagt gemeente Amsterdam  bij  inkoop en aanbestedingen aan de contractpartijen om wat terug te doen voor  de stad en haar bewoners. Ook andere overheidsorganisaties vragen om Social Return.

Sociaal inkopen MVO

Sociaal Inkopen levert een bijdrage aan uw eigen MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) doelstellingen. Naar uw klanten en uw werknemers maakt u met Sociaal Inkopen duidelijk dat u er werk van maakt. Veel sociale firma’s combineren sociaal werk met andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer informatie over Social Return vindt u hier.

De gemeente Amsterdam wil een voorbeeldrol vervullen. De Sociaal Werkkoepel en Bureau Social Return zorgen dat de ambitie voor meer sociaal werk onder de aandacht blijft binnen de gemeente Amsterdam. Ook stimuleren zij in samenwerking met opdrachtgevers, inkopers en Concern Inkoop dat de gemeente zoveel mogelijk sociaal inkoopt bij sociale firma’s of bij Pantar.

Socialezaken.info geeft een overzicht van Amsterdamse bedrijven waar u sociaal kunt inkopen. Kunt u nog niet vinden wat u zoekt? Kijk dan ook eens op www.buy-social.nl.

Sociale zaken

Sociale Firma’s

Sociale firma’s zijn bedrijven die zich richten op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor (betaald) werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale firma’s zijn belangrijke samenwerkingspartners in de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Ze  bieden bij uitstek werkplekken voor kwetsbare werknemers die (nog) niet in staat zijn om bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan. Er werken Amsterdammers die veelal een relatief lage loonwaarde hebben en een extra grote begeleidingsbehoefte. Ook doen leerlingen van Pro-VSO scholen er waardevolle stage-ervaring op.

De gemeente Amsterdam ondersteunt sociale firma’s en wil de positie ervan versterken. Als sociale firma is het van belang dat u zich laat registreren. Als u aan de criteria voldoet komt u in aanmerking voor organisaties met Social Return verplichtingen en voor Sociaal inkopen door de gemeente en anderen. Ook als startende ondernemer kunt u zich laten registreren. U krijgt dan 3 jaar de tijd om aan de criteria te voldoen.

Wijn

Hoe wordt u een sociale firma?

  • Hoe wordt u een sociale firma? Registreer uw onderneming en bekijk op welke wijze de gemeente Amsterdam uw sociale firma kan ondersteunen.
  • Zet uw (geregistreerde) sociale firma in de etalage bij opdrachtgevers en inkopers van de gemeente Amsterdam.

Op zoek naar contacten en ondersteuning?

  • Met al uw vragen kunt u uiteraard terecht bij de Sociaal Werkkoepel.
  • Sociale firma’s kunnen ook contact opnemen met het programma Amsterdam Impact van de gemeente Amsterdam (Economische zaken). Amsterdam Impact biedt aan zogenoemde impact ondernemingen (waar sociale firma’s deel van uitmaken) de mogelijkheid om gebruik te maken van een ondersteunend netwerk (het ecosysteem) van financiers, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente. Er wordt actief gematcht in Buy Social events en daarnaast is er een loodsfunctie beschikbaar waar partijen binnen en buiten de gemeente op weg geholpen kunnen worden. Dus, ziet u kansen en bent u als sociaal ondernemer benieuwd wat de gemeente kan betekenen? Zoekt u waardevolle contacten of loopt u tegen een knelpunt aan? Mail naar impact@amsterdam.nl