Meld je hier aan!

Onder het aanmeldformulier vind je inhoudelijke informatie over de vier verschillende break-outrooms.


1. Verkenning Netwerkcoalitie:
Gedeeld Werkgeverschap
Trekkers: Bulent Dogan (BMS Security), Saskia Floore (Pantar)


Wel passend werk voor de doelgroep sociaal werk, maar niet voldoende voor een hele baan? Of alleen voor bepaalde momenten op de dag of in het jaar? Of twijfel je over sociaal werkgeverschap omdat je (financiële) risico’s voorziet of het lastig vindt om de begeleiding te organiseren? Dan is gedeeld werkgeverschap met andere werkgevers misschien wel een oplossing. Tijdens deze sessie inventariseren we de behoefte en kun je in gesprek met andere werkgevers om samen te onderzoeken of gedeeld werkgeverschap interessant zou kunnen zijn.

2. Verkenning Netwerkcoalitie:
Versterken stap van Zorg naar Werk
Trekkers: Renata Wieringa (Cordaan) Hans Wijnands (Regenbooggroep), Hinke Gijzel (Roads)
Hoe kunnen we voor Amsterdammers de stap van zorg en dagbesteding naar sociaal werk verbeteren? Sinds dit jaar is er in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de mogelijkheid om vanuit dagbesteding de stap naar werk te zetten via Meewerken-plus. Hierdoor kunnen meer Amsterdammers aan het werk bij sociale firma’s en andere werkgevers. Wat hebben maatschappelijke organisaties, sociale firma’s en werkgevers nodig om deze stap te vergemakkelijken? Waar zien we verbeteringen en waar zien we nog meer kansen?


3. Verkenning: Aan welke coalities heeft het netwerk behoefte?
Wil je graag samen met de partners van de Sociaal Werkkoepel andere thema’s belichten en aanpakken? Ook dat kan!

In de grote zaal inventariseren we alle ideeën en zetten eerste stappen voor nog meer coalities. Zijn er bijvoorbeeld werkgevers die willen samenwerken bij het opleiden van werknemers? Zie je mogelijkheden voor het laten doorstromen van kandidaten naar andere werkgevers? Zijn er nog meer partners die willen werken met jongeren met een detentieverleden?
Dus: heb je genoeg ideeën, maar ondervind je struikelblokken om nog meer talenten van mensen met een ondersteuningsvraag te benutten? Geef je op voor Break-out room 3!

4. Infosessie: Regelingen, subsidies e.a. ondersteuning sociaal werk
Sprekers: Thijs Bos (Teammanager Sociaal Werk), Freddy Madikrama (WSP) en Marinus Nolet (UWV)

In deze sessie wordt informatie gegeven over subsidies en ondersteuning  om sociaal ondernemen (nog meer) mogelijk te maken in je bedrijf. De Forfaitaire Loonkostensubsidie zal sowieso belicht worden. De gemeente Amsterdam verwacht dat deze subsidie zowel werkgevers als werknemers helpt om snel met elkaar aan de slag te gaan en wil het breed inzetten. Tijdens de sessie én aan één van de thematafels is ruimte om vragen te stellen en casuïstiek te bespreken.