Arbeidsmarktdiscriminatie aanpak

Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam laat in het kader van de Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie de Universiteit Utrecht onderzoek doen. En wel naar de mogelijkheden om bedrijven die discrimineren uit te sluiten van aanbestedingen. Omgekeerd streeft ze met positieve acties ernaar diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt te stimuleren.

Interview over arbeidsmarktdiscriminatie

We spreken met Tom Huisjes van de Universiteit Utrecht. En met Caroline van Campen, senior adviseur bij het Bureau Social Return van de gemeente. Bovendien lid van het Programmateam aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie. Daar is ook de afdeling Inkoop nauw bij betrokken. Evenals Economische Zaken.

Quickscan en verdieping

Wanneer is er sprake van discriminatie?

Tom Huisjes is PhD bij het Centre for Public Procurement. Met als begeleiders de hoogleraren Elisabetta Manunza en Frans Pennings. Hij doet onderzoek naar het aanbestedingsrecht. Voor de gemeente Amsterdam kijkt hij hoe sociale doelen te integreren in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Hij is begonnen met een quickscan die eind oktober af is. Dan volgt een tweede verdiepende fase.

Voor de quickscan onderzoekt hij juridisch-theoretisch welke uitsluitingsgronden er zijn. En hoe deze te gebruiken zijn om discriminatie binnen bedrijven te bestrijden. Bijvoorbeeld als iemand bij een uitzendbureau aangeeft liever geen mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te willen aannemen. In oktober 2021 ligt er een verdiepend stuk dat dieper ingaat op zaken als het definiëren en objectiveren van een aantal begrippen rond discriminatie. En hoe dat dan in praktijk te kunnen brengen. Huisjes: ‘Naast uitsluitingsgronden kun je ook kijken wat een keurmerk zou kunnen bewerkstelligen en wat je zou kunnen doen in de gunningsfase en de uitvoeringsfase, dan ben je niet alleen repressief bezig maar ook proactief en preventief. Ook kan men kijken naar vergunningverlening en subsidies. Uitsluitingsgronden gebruik je in de selectiefase, die gaat aan de andere vooraf.’


Is het niet lastig om discriminatie te bewijzen, dat is het vaak al voor individuen? ‘Ja, soms weten mensen niet eens dat ze gediscrimineerd zijn.’

Dat geldt misschien ook voor de werkgevers dat ze niet goed weten wanneer ze discrimineren. Waar vind je informatie hierover? ‘Bij de website van het College voor de rechten van de mens. Daar staat het goed omschreven in gewone mensentaal. Ook wat er wel mag en wat er niet mag. Bijvoorbeeld: als je onderscheid maakt, omdat een klant van je uitzendbureau dat wil, ben jij ook schuldig aan discriminatie.’

Arbeidsmarktdiscriminatie stavaza

Hoe staat het met arbeidsmarktdiscriminatie van mensen met een beperking? Tom: ‘Het is een van de non-discriminatiegronden, een verstandelijke of fysieke beperking. Soms is discriminatie -onderscheid maken – gerechtvaardigd. Maar vaak is het toch mogelijk een werkplek of functie geschikt te maken voor iemand met een beperking. Op deze manier zijn bijvoorbeeld meerdere – vrijwel volledig blinde – personen rechter geworden in Nederland. Als de overheid via het aanbestedingsrecht bedrijven stimuleert werkplekken geschikt te maken voor mensen met een beperking, dan kan dit de afstand tot de arbeidsmarkt voor veel mensen verkleinen.’

Op de website van het College voor de rechten van de mens is ook specifieke informatie te vinden over werken met een beperking.

Tom Huisjes doet onderzoek naar het aanbestedingsrecht en arbeidsmarktdiscriminatie.
Tom Huisjes van het Centre for Public Procurement van de Universiteit Utrecht

Meer informatie over arbeidsmarktdiscriminatie en Social Return?

Op de LinkedIn pagina plaatst Bureau Social Return regelmatig berichten over het verloop van het onderzoek over arbeidsmarktdiscriminatie en aanbestedingsrecht. Bureau Social Return werkt bovendien aan een Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap. Meer informatie daarover vind u hier.

Deel dit artikel: