Gemeente Amsterdam ondertekent City Deal Impact Ondernemen

City Deal is bedoeld voor ondernemers. Omdat steeds meer bedrijven met hun werk een positieve maatschappelijke bijdrage leveren.

Impact Ondernemers

City Deal Impact Ondernemen Gemeente Amsterdam

Deze ‘impact ondernemers’ zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een arbeidsbeperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. De ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld. Of is het soms lastig om voldoende kapitaal te verkrijgen. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen.

85 partijen verenigen zich

Op 11 maart is de City Deal Impact Ondernemen gelanceerd. Maar liefst 85 partijen verenigen zich in deze deal – gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, intermediairs, financiers, adviesbureaus en natuurlijk impact ondernemers. Al deze partners werken samen aan het realiseren van een duurzame en inclusieve betekeniseconomie. Gemeente Amsterdam is ook een van de deelnemende partners. En verschillende impact ondernemers die actief zijn in Amsterdam, zoals netwerkpartners:

  • Fun Forest
  • Breedweer
  • Green Fox Social Return
  • Impower Social Impact Company
  • ARGO 360

Ecosysteem versterken voor impact ondernemers

Amsterdam Impact coördineert binnen de gemeente Amsterdam de City Deal. Programmamanager Ellen Oetelmans vertelt: “De City Deal richt zich op het versterken van het ecosysteem voor impact ondernemers. Er wordt een werkprogramma gestart waarin gemeente Amsterdam in samenwerking met de andere partners gaat werken aan het verminderen van de obstakels voor impact ondernemers.

Dat kan gaan om het verbeteren van landelijk beleid, maar ook om het wegnemen van andere belemmeringen in de samenwerking met de gemeente of het onder de aandacht brengen van bepaalde regelingen en ondersteuning waar impact ondernemers gebruik van kunnen maken.”

” Onderdeel van de City Deal is ook om de kennis over impact ondernemingen te vergroten bij het reguliere MKB. Om zo ondernemers en start ups te verleiden om samen te werken met impact ondernemingen en een maatschappelijke bijdrage te leveren”,

Programmamanager Ellen Oetelmans

Ook interessant voor uw organisatie?

Ziet u kansen of loopt u tegen belemmeringen aan die u wilt agenderen bij de City Deal Impact Ondernemen? Stuur dan een mail naar impact@amsterdam.nl.

Deel dit artikel: