Conferentie Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering

De gemeente Amsterdam wil een rechtvaardige en inclusieve stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Sociaal inkopen is daartoe een belangrijk middel. Dat stelde wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Inkoop gemeente Amsterdam) tijdens de opening van de conferentie ‘Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering’ op donderdag 13 juni in Amsterdam.

Conferentie Buying for Social Impact

De wethouder stelde verder dat de gemeente nog meer wil doen om de stad inclusiever te maken. De Aanbestedingswet maakt het weliswaar soms lastig om sociaal in te kopen. Maar het is volgens hem vooral zaak om te kijken naar de mogelijkheden die de wet biedt. En niet naar wat er niet kan. De wethouder wil op een open manier meer sociale impact maken. Samen met bedrijven en organisaties. Als Sociaal Werkkoepel willen we dan ook Amsterdammers met een arbeidsbeperking de kans te geven volwaardig mee te doen.

Inkopen door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen

Welke mogelijkheden biedt de Aanbestedingswet om sociaal in te kopen? Bijvoorbeeld door opdrachten uit te besteden aan sociale partijen.

Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie. Die werd georganiseerd door Stichting De Omslag. Samen met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel en Buy Social. In verschillende workshops bespraken medewerkers van publieke en semipublieke instellingen – die betrokken zijn bij het inkoopproces van hun overheidsinstelling – de obstakels en de kansen die deze wet biedt.

Wat zijn de ervaringen tot nu toe en hoe kunnen deze worden toegepast in de praktijk?

Daarvoor presenteerden we ‘best-practices’ uit Nederland en andere lidstaten van de EU.

Een van de conclusies was, dat er volgens de Aanbestedingswet meer mogelijk is dan soms gedacht wordt. Er is een cultuurverandering nodig in hoe er gekeken wordt naar inkoop. Door meer nadruk te leggen op de maatschappelijke waarde die ermee gecreëerd kan worden. In plaats van vooral de prijs leidend te laten zijn. Kennis en bewustzijn bij opdrachtgevers en inkopers is daarbij belangrijk. Evenals transparantie, open zijn naar de markt en marktconsultaties.

Ambitie: meer werk voor kwetsbare Amsterdammers door sociaal inkopen

We kijken dan ook terug op een geslaagde conferentie. Als Sociaal Werkkoepel willen we passend werk organiseren voor het toenemend aantal Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde. Zowel binnen de gemeente als bij andere werkgevers. Sociaal inkopen is een belangrijk middel om voor deze doelgroep meer werk te creëren. De gemeente heeft daar een voorbeeldrol in. Jaarlijks geeft gemeente Amsterdam ca. € 2 miljard daaraan uit. Aan deze uitgaven gaat wel een opdracht vooraf. Door in de opdrachten ‘sociale’ wensen en eisen te stellen kan er namelijk invloed uitgeoefend worden.

Meer weten over sociaal inkopen?

Bent u ook benieuwd naar wat uw bedrijf sociaal kan inkopen bij sociale partijen?

Kijk op https://socialezaken.info voor een overzicht van alle Amsterdamse sociale firma’s.

Wilt u meer weten over hoe uw bedrijf een sociale bedrage kan leveren door middel van social return?

Bekijk dan voor meer informatie de pagina ‘Social Return’.

wethouder Rutger Groot Wassink in gesprek tijdens de Conferentie Buying for Social Impact

Volgens de Aanbestedingswet is meer mogelijk dan soms gedacht wordt.

Deel dit artikel: