Coronacrisis

De wereld staat op zijn kop vanwege de coronacrisis! Want sinds 15 maart hebben de Coronamaatregelen ook Nederland in hun greep.

Gevolgen van de coronacrisis

Samen met alle partners werken we sinds 2018 succesvol aan meer sociaal werk voor Amsterdammers. Maar de huidige Coronacrisis heeft voor veel van onze partners en hun werknemers grote gevolgen.

Noodregelingen

Met de gemeente en De Omslag zet de koepel zich in om werkgevers zo snel mogelijk inzicht te bieden in hoe de bestaande regelingen op het gebied van sociaal werk samenlopen met de noodregelingen van het kabinet. Datzelfde geldt ook voor de gevolgen voor de financiering van arbeidsmatige dagbesteding, vooral van belang voor sociale firma’s.

Ondersteuning tijdens de coronacrisis

Op de website van het WSP Groot Amsterdam kunt u alle tot nu toe bekende informatie vinden. Daarnaast wordt op de website van stichting De Omslag verwezen naar initiatieven ter ondersteuning van sociale firma’s. Beide websites bevatten waardevolle informatie en worden goed up to date gehouden.
Mochten er andere vragen spelen dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Initiatieven

Door de Coronacrisis ontstaan er ook veel mooie initiatieven in de stad. Graag delen we die met elkaar via LinkedIn. Als u als gevolg van de coronacrisis zelf een creatieve wending heeft gemaakt met uw bedrijf, dan vernemen we dat heel graag! We besteden aandacht aan deze initiatieven in onze volgende nieuwsbrief. Bel één van ons of mail naar info@sociaalwerkkoepel.nl

Zomerevent uitgesteld

De voorbereidingen voor ons zomerevent waren al in volle gang, maar we stellen het voorlopig uit tot na de zomervakantie. Heel graag ontmoeten we jullie dan allemaal in goede gezondheid. Exacte informatie daarover volgt!

We wensen iedereen op alle fronten het allerbeste!

Hartelijke groet,

Het team Sociaal Werkkoepel Amsterdam

Deel dit artikel: