Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie 25 jaar!

De Lokatie 25 jaar, dus wij gingen graag samen met voormalig minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Ad Melkert (1994-1998) op verjaardagsbezoek!

De Lokatie 25 jaar & Han en Joyce 25 jaar in dienst

Ad Melkert op bezoek De Lokatie

Wie kent hem niet?

Zelfs jongeren kennen het begrip ‘melkertbaan’ nog wel. Van 1994 tot en met 1998 was Ad Melkert minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en ook in de periode daarna is hij politiek actief geweest.

Wij hadden de eer hem persoonlijk te mogen begroeten in Amsterdam-Noord aan de Distelweg.

De Lokatie 25 jaar..

De aanleiding voor ons bezoek aan de hoofdvestiging van De Lokatie, is dat twee medewerkers van Kringloopbedrijf De Lokatie, Han Bot en Joyce Leissius, 25 jaar in dienst zijn. Bovendien bestaat de Stichting De Lokatie dit jaar maar liefst 25 jaar

Joyce Leissius en Han Bot De Lokatie 25 jaar

Via de melkertregeling gestart..

Beide medewerkers zijn in 1996 via de Melkert regeling gestart. Han Bot is via de Rutte regeling in een regulier dienstverband gekomen en Joyce Leissius is bij het stoppen van de Melkertregeling met een SW indicatie in dienst gebleven.

En het leuke is….zij zijn nu steunpilaar voor nieuwe medewerkers, gaf Menno Hoekstra aan. Hij is al 25 jaar directeur van De Lokatie en heeft Han en Joyce vanaf het begin meegemaakt.

Gerrit Jolink, voorzitter van Stichting De Lokatie, trapte zijn bedankje naar beide medewerkers af met wat indrukwekkende cijfers. ‘Afgelopen 25 jaar zijn in onze winkels ruim 1 miljoen boeken verkocht. Er moeten tienduizenden boeken door de handen van Han, jarenlang verantwoordelijk voor de boekenafdeling, zijn gegaan’. Han als expert in de boeken en Joyce heeft de groeiende markt van tweedehandse kleding met het sorteercentrum onder haar hoede.

Gerrit Jolink De Lokatie 25 jaar

Joyce Leissius De Lokatie 25 jaar

'De melkertregeling zorgde ervoor dat mensen aan de slag konden met zinvol werk'

AD MELKERT, voormalig minister van sociale zaken en werkgelegenheid (1994-1998)

Terugkijkend..

Hoe het begon..

Han Bot kijkt terug op een mooie periode en Ad Melkert vroeg hem of hij zich nog de start kon herinneren bij De Lokatie? ’Jazeker! De melkertbanen hebben vele levens leuker en zinvoller gemaakt,’ zei Han Bot vol enthousiasme. Dat is natuurlijk fantastisch om te horen. Melkert voegt daaraan toe dat hij destijds twee doelstellingen aan elkaar koppelde: ‘enerzijds zag ik nuttig werk dat niet gedaan werd, zoals tramconducteur, klasse-assistent en stadswacht, en anderzijds zag ik mensen aan de kant staan. De melkertregeling zorgde ervoor dat mensen aan de slag konden met zinvol werk’. ‘Op een gegeven moment werd het accent wel teveel op de doorstroming gelegd. Dat was destijds zo, maar ik zie dat nu ook weer’, geeft Melkert aan.

‘Ja, ik weet het nog goed,’ zei Ad Melkert. ‘Samen met Eberhard van der Laan (PvdA ook) en Frank de Grave (VVD) wilden we mensen aan een blijvende baan helpen. Destijds was er veel werkloosheid, dus we wilden niet een tijdelijke regeling. Dan vallen mensen weer terug. Financieel kon het uit als de laagste CAO schaal weer benut werd’. ‘De regeling werkte goed omdat er geen druk ontstond bij de medewerkers of de werkgever,’ vertelde Menno Hoekstra. ‘Geef de medewerkers vrijheid om vanuit zichzelf wel of niet verder te groeien in de organisatie. Als iemand nuttig werk verricht en goed functioneert binnen die functie en daar happy mee is, dan is dat ook goed. Ze ‘moeten’ niet per sé verder groeien, dit gaat vaak vanzelf al wel’.

De Lokatie 25 jaar bezoek

En het weer afbouwen van de melkertbaan….

Na het vertrek van Melkert uit de Nederlandse politiek in 2002 werden de melkertbanen omgedoopt tot instroom-doorstroom- of id-banen. Hierdoor moest met de naam duidelijker gerefereerd worden aan het uiteindelijk beoogde doel. En dat is het (her)integreren van de persoon in de reguliere arbeidsmarkt. Erwin Schut, programmamanager van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam geeft aan: ‘De gemeente Amsterdam heeft er toen voor gekozen om de ID regeling geleidelijk af te bouwen. Van de 3200 Melkertbanen zijn er nu nog 51 over in de gemeente’.

Hoekstra bevestigt dit ook. De steun van de gemeente is altijd goed geweest en de laatste ‘melketier’ bij De Lokatie ging pas vorig jaar met pensioen. De Lokatie wil vooral uitdragen dat ze zoveel mogelijk mensen aan het werk wil hebben. Of dit nu als vrijwilliger, WMO-er of in één van de betaalde banen is. De Lokatie heeft in totaal 3 winkels en 2 sorteercentra. Zo werken er totaal 120 mensen bij het bedrijf.

Erwin Schut bij De Lokatie

Regelingen en….dan de uitvoering

We hebben veel nieuwe regelingen voorbij zien komen de afgelopen 25 jaar. De melkertbanen werden als eenvoudig en laagdrempelig in de uitvoering beschouwd, gaf Schut aan. Schut is al meer dan 8 jaar werkzaam als Manager Werk en Re-integratie bij gemeente Amsterdam. 

Gerrit Jolink voegt daaraan toe: ‘Er zijn eigenlijk 2 factoren geweest die de afgelopen 25 jaar permanent aandacht vroegen van de organisatie: goede, betaalbare huisvesting en de steeds veranderende regelingen.

Helaas geldt dat ook nu nog. We hebben gelukkig goede administratieve krachten die de regelingen bijhouden én we kunnen nog 3 jaar huren aan de Distelweg in het steeds populairder wordende Amsterdam-Noord.’

Shop in Shop

De Lokatie heeft veel samenwerkingen opgezet, zoals met koffiecorner Roads, Milieuwerk en De Regenboog, vertelt Hoekstra. ‘Zij hebben hun eigen computershop bij ons in de winkel. Dit is een win-win situatie.’ Jolink voegt toe: ‘Net als met de studenten van de Jan des Bouvrie opleiding. Zij kunnen hier in de winkel praktische ervaring opdoen met het (her)inrichten van de winkel en onze mensen leren weer van hun kennis’.

Laatste terugblik..

We nemen nog een slokje van de koffie en een hapje van het heerlijke speciale ‘25’ gebakje en danken ze hartelijk voor hun gastvrijheid in Amsterdam-Noord. De heren Ad Melkert en Gerrit Jolink blikken nog even terug op de tijd waarin ze actief waren in Amsterdam in de tijd van de Nieuwmarktrellen (1975). Mooi om te zien dat ze elkaar na ruim 40 jaar weer kunnen begroeten.

Feest met De Lokatie mee, in heel 2021. 

De lokatie heeft elke maand bijzondere activiteiten, zoals online veilingen op de laatste vrijdagmiddag van de maand om het jubileumjaar compleet te maken. Op de aparte website De Lokatie wordt alles aangekondigd. Ook nu weer live (op afspraak, online in te plannen) op hun locaties. Deze zijn in Amsterdam-Noord: Distelweg 85, Buikslotermeerplein 6 en in Amsterdam-Oost: 1e Oosterparkstraat 236.

De Lokatie 25 jaar

Deel dit artikel: