Digitale Workshop Uitkering naar Werk Berekenaar

‘Wat betekent het voor mijn inkomen als ik ga werken?’ Deze vraag krijgen de deelnemers aan de workshop ‘Uitkering naar Werk Berekenaar’ vaak te horen van de burgers die ze begeleiden. Het is dan ook de rode draad van de digitale Workshop Uitkering.

De Sociaal Werkkoepel Amsterdam is de organisator. Samen met het Nibud.

Digitale Workshop Uitkering

Op 27 oktober doen 200 mensen van gemeente, maatschappelijke organisaties, madi’s, en sociale firma’s aan de digitale workshop Uitkering mee. Maar het gaat bij de Werk Berekenaar niet alleen om een rekentool. Bij zo’n tool hoort ook dat je het goede gesprek met de klant voert.

In het kort

  • Mensen die vanuit een uitkering (meer) gaan werken ervaren vaak onzekerheid over wat er gaat veranderen in hun financiële situatie.
  • De ‘Uitkering naar Werk Berekenaar’ geeft (onder andere) inzicht in hoeveel iemand er netto op voor of achteruit gaat als die (meer) gaat werken.
  • Het werkblad Goed Geregeld Gesprek is een tool waarmee professionals hierover in gesprek kunnen gaan met burgers die (parttime) gaan werken.

Drempels wegnemen

Judith Duveen, directeur Werk gemeente Amsterdam, geeft het volgende mee; ‘Er blijken nog steeds kansen te zijn voor mensen op de huidige arbeidsmarkt. En dan is het zaak dat er zo min mogelijk drempels zijn en een van de drempels is dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. En daarom is deze tool zo ontzettend belangrijk. Onzekerheid weerhoudt mensen om het te doen. En de tool helpt daarbij, maar is alleen niet voldoende. Daar hoort ook een gesprek bij, dus ik ben blij dat we die twee kanten belichten. En we zien gelukkig dat ook in deze pittige tijden werkgevers nog steeds mensen vanuit een kwetsbare arbeidsmarktpositie werk willen bieden.”

Werken is meer dan salaris

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud, vult aan: ‘De mensen om wie het gaat zijn net wat kwetsbaarder dan andere mensen op de arbeidsmarkt. Voordeel van deze tool is dat burgers het zelf kunnen invullen. En als het ze zelf even niet lukt, vraag iemand bij de gemeente je te helpen of iemand in je omgeving! Mensen maken zich zorgen over de teruggang in inkomen wanneer ze gaan werken. Maar werken is meer dan het krijgen van het salaris aan het eind van de maand. Zoals collega’s hebben en horen bij de maatschappij. Als ze eenmaal aan de slag zijn, halen ze er vaak veel meer voldoening uit dan ze dachten. Het is wel echt moeilijk, maar hou vol’

Poseren bij de Digitale Workshop Uitkering

 ‘Uitkering naar Werk Berekenaar’

De rekentool is ontwikkeld door Nibud en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . De tool geeft mensen meer duidelijkheid over wat een inkomen uit (deeltijd)werk betekent voor de hoogte van de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan.

Het Nibud heeft ervaringen van professionals en mensen uit de doelgroep opgehaald om tot deze nieuwe tool te komen. Dat was nog niet eenvoudig. Het Nibud wilde een tool die eenvoudig en redelijk snel in te vullen is, maar toch ook rekening houdt met de complexiteit van de regelgeving.

Naast de volledigheid, het gebruiksgemak en de berekening van het netto-inkomen, is het uniek dat burgers deze berekenaar zelf kunnen invullen. Wel wordt een gesprek met een professional aangeraden.

Jasja Bos, ontwikkelaar bij het Nibud, is blij dat veel mensen enthousiast aan de slag zijn gegaan met de tool. ‘We krijgen er veel vragen over, en mede daardoor voeren we ook nog wijzigingen door, want we willen actueel blijven’, aldus Jasja. En goed om te weten dat de uitkomst van de Berekenaar de financiële gevolgen van de stap naar werk heel dicht benadert maar niet exact tot achter de komma de uitkomst weergeeft.

Werkblad ‘Goed Geregeld Gesprek’

Er verandert veel in de financiële situatie als iemand vanuit een uitkering gaat werken. Dat komt niet alleen doordat de hoogte van het bedrag dat mensen te besteden hebben kan veranderen, maar ook doordat de momenten waarop deze bedragen binnenkomen veranderen. Burgers willen weten waar ze aan toe zijn, zodat ze hun inkomsten en uitgaven kunnen plannen, en niet voor verrassingen komen te staan’, aldus Martine van Ommeren van Simpel Switchen.

De tool van het Nibud en het Werkblad van Simpel Switchen zijn goed samen te gebruiken. Voor het invullen van het werkblad Goed Geregeld Gesprek heb je namelijk het nettoloon en de hoogte van toeslagen nodig, die je kunt berekenen via de tool van het Nibud. Het werkblad is de tool waarmee je als professional over de gevolgen van werk voor de financiële huishouding in gesprek kunnen gaan met burgers.

Uitleg en Q&A

Er worden veel vragen gesteld aan het panel na de presentaties en na het oefenen met de rekentool. Als je de bijeenkomst hebt gemist kun je de uitleg van de tools binnenkort op de website zien. Ook zal er een Q&A beschikbaar komen.

Links naar de tools

Deel dit artikel: