HalloWerk; zoekt u een nieuwe medewerk(st)er?

HalloWerk is een online matchingsplatform voor zowel kandidaten als werkgevers.

Pilot HalloWerk

Van maart tot en met oktober voeren Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en gemeente Amsterdam een pilot uit met HalloWerk. Intussen hebben zich ook zo’n 120 kandidaten inschreven die met loonwaarde aan de slag kunnen. Zij kunnen op zoek naar u als werkgever, maar u kunt hen ook vinden op basis van talent en motivatie. U kunt uw vacatures laten plaatsen, kandidaten selecteren en contact met hen opnemen. Zo worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. 

Inzicht in klantenbestand

Eigen regie van kandidaten en werkgevers staat centraal binnen HalloWerk. Dit zorgt voor transparantie. U hebt direct inzicht in het klantenbestand van de gemeente- een wens van veel werkgevers – en kandidaten hebben direct toegang tot alle beschikbare vacatures. Kandidaten vullen hun eigen profiel in met hun mogelijkheden en competenties. Daar kunt u op selecteren. 

Garantiebanen, praktijkroute en social return 

Binnen HalloWerk kunt u aangeven met welke doelgroepen u wilt werken. Kandidaten met loonwaarde (garantiebanen) en kandidaten waarbij in de praktijk blijkt dat zij ondersteuning nodig hebben en die zo in het doelgroepregister komen (praktijkroute), zijn uitgenodigd hun profiel toe te voegen in HalloWerk. 120 kandidaten uit deze groep hebben zich intussen ingeschreven. 

Uitnodiging vacatures melden

We nodigen daarom ook werkgevers van harte uit hun vacatures aan te melden. Ook als u op dit moment geen vacatures hebt, is er met HalloWerk zicht op de competenties die aanwezig zijn voor invulling van uw vacatures in de toekomst. Voor inzet van kandidaten als invulling van een social return verplichting kunt u zien welke ervaring en competenties van kandidaten in uw organisatie passen. Een accountmanager kan u daarbij helpen. 

Meedoen of meer weten? 

U kunt voor meer informatie, een demo of aanmelden van vacatures terecht bij Lothar de Graaff, accountmanager Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, 06 2061 9517, of per e-mail

L.de.Graaff@amsterdam.nl

Deel dit artikel: