Iedereen moet een eerlijke kans krijgen op werk. En dan met name duurzaam werk’


Jaap Weijenberg is afdelingsmanager Sociaal Werk binnen Gemeente Amsterdam en sinds 1 april 2024 ook de nieuwe manager van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Een logische stap zoals hij aangeeft: ‘We maken ons als afdeling sterk om sociaal werk nog meer op de kaart te zetten. De Sociaal Werkkoepel draagt daar aan bij. Oorspronkelijk in 2018 gestart als programma, maar nu als structureel onderdeel binnen de directie Werk Participatie en Inkomen (WPI).’

Jaap en team van Sociaal Werkkoepel Amsterdam
Jaap Weijenberg met het team van Sociaal Werkkoepel Amsterdam: v.l.n.r. Inge Dullens, Anneke Broekman, Pauline Boddeke en Susanne van Lieshout

Welkom Jaap!

Allereerst de vraag: hoe zal de samenwerking met Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) verder gaan?

‘We zullen natuurlijk veel contact houden met het WSP. Ben van der Knoop, voorheen manager van het WSP en de Sociaal Werkkoepel, heeft samen met de teams van beide organisaties afgelopen jaren mooie structurele verbindingen gemaakt om het WSP en de Sociaal Werkkoepel nog dichter bij elkaar te brengen.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de halfjaarlijkse Job Events. Eind maart jl. waren er maar liefst 25 werkgevers die in gesprek gingen met in totaal 275 werkzoekenden. Dit is slechts één van de voorbeelden van onze samenwerking. Een eerste gesprek met Selma Nijhof, de nieuwe directeur a.i. van het WSP, heeft dan ook al plaatsgevonden.’

Wat is er volgens jou nodig om meer mensen in sociaal werk aan de slag te krijgen?

‘We staan als gemeente voor een uitdagende opgave: ‘We willen iedere Amsterdammer die een ondersteuningsbehoefte heeft meedoet op de arbeidsmarkt. Daarbij willen we niemand buitensluiten. Dat vraagt om extra begeleidingscapaciteit om bemiddeling te organiseren en extra jobcoaches. Maar ook meer hulp richting werkgevers. Zo is er op initiatief van SWK onlangs een nieuwe collega bij WSP gestart die hulp bij het aanvragen van subsidies aanbiedt aan werkgevers om ze zo administratief te ontzorgen.

Wat vraagt sociaal ondernemen van werkgevers?

‘In het begin zal het wellicht wat meer tijd kosten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, maar dit verdient zich snel terug. Veel werkgevers zijn zeer tevreden over hun nieuwe medewerkers. Dus sta als werkgever vooral open voor een bredere doelgroep.’ 

‘Het is de cultuur van de werkgever die mede het succes bepaalt

Ook vraagt het van de werkgevers om verder te kijken dan puur een vacature of functie: kijk naar de taken die gedaan moeten worden en welke vaardigheden nodig zijn om die taken goed te verrichten.

Kijk ook voorbij de eerste indruk van een kandidaat. Een mooi voorbeeld was tijdens het Job Event van 26 maart jl.: een werkgever die in gesprek ging met een verlegen jongen; in zichzelf gedoken en met een nonchalante blik. Een jongen die eigenlijk angst heeft om met werkgevers een gesprek aan te gaan. Maar er zat veel meer in bij deze jongen. Dus als je daar als werkgever doorheen kunt prikken, krijg je vaak een medewerker die nét dat extra stapje zet. Je zult zien dat een talent met een ondersteuningsbehoefte dan veel voor jouw organisatie kan betekenen.’ 

En hoe zie jij de kansen voor werkgevers om nog inclusiever en socialer te ondernemen?

Op dit moment zijn er 2100 mensen met een ondersteuningsbehoefte aan het werk bij meer dan 650 werkgevers. De wil om sociaal te ondernemen is er ook bij veel nieuwe werkgevers. Alleen de vraag die dan al snel komt is ‘hoe dan? En bij wie moeten we terecht?’. Als SWK helpen we werkgevers graag op weg en leggen de verbindingen met de juiste gesprekspartners, zoals het WSP. Als nóg meer werkgevers de Sociaal Werkkoepel leren kennen en ook elkaar leren kennen, bijvoorbeeld via events en netwerkcoalities, wordt de stap om iemand met een ondersteuningsbehoefte in dienst te nemen steeds kleiner.  

Het elkáár leren kennen en samenwerken via netwerkcoalities: hoe zie je dat voor je?

‘Sociaal ondernemen biedt veel kansen voor werkgevers. Ook zijn er soms uitdagingen, die je makkelijker sámen op kunt lossen. Wij geloven dat we door kennisdeling, eigenaarschap en samenwerking in netwerkcoalities heel ver kunnen komen met elkaar. Afgelopen najaar tijdens het Herfst Event is er een start gemaakt met twee opgezette netwerkcoalities.

Eén netwerkcoalitie gaat over het thema: ‘gedeeld werkgeverschap’. Heb je bijvoorbeeld taken die wel passend werk zijn voor de doelgroep sociaal werk, maar niet voldoende voor een hele baan? Of alleen voor bepaalde momenten op de dag of in het jaar? Of twijfel je over sociaal werkgeverschap omdat je (financiële) risico’s voorziet of het lastig vindt om de begeleiding te organiseren? Dan is gedeeld werkgeverschap met andere werkgevers misschien wel een oplossing.’

Hoe kunnen de partners van de Sociaal Werkkoepel nog meer bijdragen aan het creëren van meer sociale werkplekken?

‘We hebben gelukkig al een heleboel actieve en sociaal bewogen partners. Organisaties die bereid zijn om gezamenlijk te netwerken en zoveel mogelijk sociale werkplekken te creëren. Bij de verdere opbouw naar meer onderlinge kruisbestuiving in de vorm van o.a. netwerkcoalities is initiatief en samenwerking van onze partners nodig. Dus neem vooral contact met ons op om al je ideeën te delen en ‘zeg ’t vooral voort’, zodat er ‘via via’ nog meer werkgevers aansluiten.’

Waar wil je je verder nog meer voor inzetten?

‘De begeleidingsbehoefte zullen we verder in kaart brengen. Wat heeft de werkgever nodig om de juiste begeleiding te kunnen geven? Is een Harrie-training voldoende? Wat heeft de collega nodig? Is er nog meer 1-op-1 begeleiding nodig op de werkvloer en/of meer begeleiding door de jobcoach van de gemeente of anderszins?

Ook is de mobiliteit binnen sociaal werk vaak lastig. Vraagstukken als ‘hoe organiseer je duurzaam werk’ en ‘hoe bevorderen we het doorstromen’ zullen dan ook zeker aan bod komen dit jaar. Want hoe meer duurzame plekken beschikbaar komen, hoe beter.‘

Hartelijk dank Jaap en veel succes gewenst in je nieuwe functie.

Meer weten over de plannen Sociaal Werkkoepel Amsterdam? Kom ook naar het Lente Event op 11 juni in Pakhuis de Zwijger. Aanmelden kan hier!

Deel dit artikel: