Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren

Op 11 juni 2020 was er een webinar voor een grote groep deelnemers uit onderwijs, gemeente en hulpverlening.

Kansen arbeidsmarkt

Het webinar ging over kansen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Voor jongeren afkomstig van het Praktijkonderwijs (PO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) t/m mbo niveau 2.
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kwamen aan de orde. Zowel in het algemeen, als onder invloed van corona. Ook stonden we stil bij kansrijke beroepen. En hoe daarover het gesprek te voeren.

Kansen nu en in de toekomst

De afgelopen jaren werd 1/3 van de groep jongeren die door het WSP naar werk bemiddeld werd, geplaatst in de horeca. En hoewel de effecten van corona op den duur nog onduidelijk zijn, weten we wel dat dit een van de meest getroffen sectoren is. Wouter van der Wolk van WSP schetste een helder, niet al te vrolijk, beeld van de ontwikkelingen in de Amsterdamse economie en arbeidsmarkt. Kansen zijn er echter ook: op korte termijn in de zorg, transport en logistiek (bezorging maaltijden en pakketten), supermarkten, fastfood, e-commerce (webwinkels), bouw-en tuincentra, land-en tuinbouw (oogstmedewerkers), overheid (gemeente, UWV, etc.)

Hoe het op den duur zal zijn, hangt onder meer af van de ontwikkelingen in de bestrijding van het virus. Denkbaar is dat er meer functies komen als: ‘1,5 meter manager’ en gastheer of gastvrouw.

Op lange termijn zijn er structurele veranderingen te verwachten door robotisering bijvoorbeeld (minder werk in maakindustrie en logistiek; meer in mensgericht werk). De vraag is of de flexibilisering voortzet, wat juist jongeren aangaat.

Ook demografische ontwikkelingen beïnvloeden de mogelijkheden voor deze groep jongeren, kansen zijn er dan in de vergrijzende stedelijke samenleving met toenemende behoefte aan dienstverlenende,  mensgerichte beroepen.

Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren

In gesprek met de jongeren: Oen of Oma

Er is een flyer ontwikkeld met voorbeelden van kansrijke en minderkansrijke beroepen. Met deze flyer is het voeren van een gesprek met de jongere en zijn/haar netwerk mogelijk. Vergeet daarbij niet om een Oen te zijn (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig) en Oma (Opvattingen, Meningen, Aannames) thuis te laten.

Deze webinar geven we in de toekomst vaker.

Meer informatie: a.broekman@amsterdam.nl

Deel dit artikel: