info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

‘Laten we juist nu de verbinding zoeken’

Selma Nijhof Directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

De arbeidsmarkt staat op z’n kop. Daarmee staan we als partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam voor een grote uitdaging. Juist nu verdienen mensen met een arbeidsbeperking onze extra aandacht om een eerlijke kans op werk te krijgen. Hoe gaan we die eerlijke kans samen creëren?

Als Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) richten wij ons op alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons gezamenlijk doel in de Sociaal Werkkoepel is een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Dat doen we niet alleen voor onze werkzoekenden. Keer op keer blijkt dat diversiteit ook bijdraagt aan het succes van organisaties zelf.

Als partners van de Sociaal Werkkoepel kunnen we kansen creëren door met elkaar de verbinding te zoeken. We kunnen samenwerken aan oplossingen om bij te dragen aan de ambitie van de gemeente Amsterdam: alle Amsterdammers aan het werk houden.

Van werk naar werk

HalloWerk

Veel werkgevers hebben te maken met de gevolgen van de huidige economie. Waar de ene werkgever minder werkzaamheden heeft en kampt met overcapaciteit, hebben andere werkgevers juist meer werk dan ooit tevoren. Om te voorkomen dat er mensen onnodig in een uitkeringssituatie terechtkomen, is in juni 2020 een nieuwe publiek-private samenwerking gestart: Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC).

Het doel van RWC is vraag en aanbod van personeel samenbrengen. We verbinden werkgevers die werknemers van werk naar werk willen helpen, en we creëren samen oplossingen. Interessant voor u? Voor deze dienstverlening kunnen werkgevers ons vinden via grootamsterdamwerktdoor.nl.

Samen met werkgevers creëren we oplossingen om ervoor te zorgen dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. Daarmee helpt deze van-werk-naar-werk-aanpak de instroom in een uitkering te beperken. Zo kan WSP zich blijven focussen op een inclusieve arbeidsmarkt.

In bepaalde sectoren waar nu veel werk is, liggen kansen voor werkgevers die inclusief willen ondernemen. De kandidaten die deze werkgevers zoeken zijn sinds de komst van HalloWerk nog beter vindbaar. HalloWerk is een dienstverleningsconcept en online tool waar werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact kunnen worden gebracht.

In HalloWerk wordt gebruik gemaakt van een innovatieve manier van presenteren, waarbij verder wordt gekeken dan het cv. Een werkzoekende presenteert zich op het online platform met een profiel dat gericht is op competenties en talenten. Werkgevers kunnen via filters op zoek gaan naar een passende kandidaat voor een openstaande vacature. Op deze manier wordt zelfregie bij de werkzoekenden vergroot en kunnen zij zelf op vacatures reageren of direct benaderd worden door een werkgever. 

De eerste ervaringen zijn positief. Met talent als uitgangspunt en de mogelijkheid tot rechtstreeks contact creëert HalloWerk nieuwe kansen voor kandidaten en werkgevers. Bent u of kent u een werkgever met een warm hart? Mijn collega’s helpen u graag op weg in HalloWerk. En heeft u op uw beurt een vraag, oplossing of idee? Zoek vooral de verbinding met WSP.

Deel dit artikel: