‘Laten we juist nu de verbinding zoeken’

Selma Nijhof Directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam vertelt over de inspanningen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

De arbeidsmarkt staat op z’n kop. Daarmee staan we als partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam voor een grote uitdaging. Want juist nu verdienen mensen met een arbeidsbeperking onze extra aandacht om een eerlijke kans op werk te krijgen. Hoe gaan we die eerlijke kans samen creëren?

Als Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) richten wij ons op alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want ons gezamenlijk doel in de Sociaal Werkkoepel is een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Dat doen we niet alleen voor onze werkzoekenden. Keer op keer blijkt dat diversiteit ook bijdraagt aan het succes van organisaties zelf.

Als partners van de Sociaal Werkkoepel kunnen we kansen creëren door met elkaar de verbinding te zoeken. We kunnen bovendien samenwerken aan oplossingen om bij te dragen aan de ambitie van de gemeente Amsterdam: alle Amsterdammers aan het werk houden.

Inspanningen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen

Van werk naar werk

HalloWerk

Veel werkgevers hebben te maken met de gevolgen van de huidige economie. Want waar de ene werkgever minder werkzaamheden heeft en kampt met overcapaciteit, hebben andere werkgevers juist meer werk dan ooit tevoren. Om te voorkomen dat er mensen onnodig in een uitkeringssituatie terechtkomen, is er in juni 2020 daarom een nieuwe publiek-private samenwerking gestart: Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC).

Het doel van RWC is vraag en aanbod van personeel samenbrengen. We verbinden namelijk werkgevers die werknemers van werk naar werk willen helpen. En we creëren bovendien samen oplossingen. Interessant voor u? Voor deze dienstverlening kunnen werkgevers ons vinden via grootamsterdamwerktdoor.nl.

Samen met werkgevers creëren we oplossingen om ervoor te zorgen dat:

  • mensen hun baan en salaris behouden
  • zich waardevol blijven voelen
  • de economie zo goed als het kan doordraait.

Daarmee helpt deze van-werk-naar-werk-aanpak de instroom in een uitkering te beperken.

Zo kan WSP zich blijven focussen op een inclusieve arbeidsmarkt.

In bepaalde sectoren waar nu veel werk is, liggen kansen voor werkgevers die inclusief willen ondernemen. De kandidaten die deze werkgevers zoeken zijn sinds de komst van HalloWerk nog beter vindbaar. Want HalloWerk is een dienstverleningsconcept. En ook een online tool die werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact kan brengen.

HalloWerk maakt gebruik van een innovatieve manier van presenteren, waarbij verder wordt gekeken dan het cv. Een werkzoekende presenteert zich namelijk op het online platform met een profiel dat gericht is op competenties en talenten. Werkgevers kunnen vervolgens via filters op zoek gaan naar een passende kandidaat voor een openstaande vacature. Dit vergroot de zelfregie van de werkzoekenden. Bovendien kunnen zij zelf op vacatures reageren. Of de werkgever benadert ze direct. 

De eerste ervaringen zijn dan ook positief. Met talent als uitgangspunt en de mogelijkheid tot rechtstreeks contact creëert HalloWerk dus nieuwe kansen voor kandidaten en werkgevers. Bent u of kent u een werkgever met een warm hart? Mijn collega’s helpen u graag op weg in HalloWerk. En heeft u op uw beurt een vraag, oplossing of idee? Zoek vooral de verbinding met WSP.

Selma Nijhof vertelt over de inspanningen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Deel dit artikel: