Mensen met geldproblemen: de gemeente helpt..

…maar bereikt veel werknemers niet.

Mensen met geldproblemen

Een zesde van de Amsterdamse huishoudens leeft in armoede. Dat zijn niet alleen mensen met een uitkering. Maar ook mensen die een baan hebben. Ook kunnen mensen zodanige schulden hebben dat ze het hoofd niet goed boven water houden. Volgens het Nibud kampt één op de vijf huishoudens met betalingsachterstanden. Armoede is meer dan een financieel probleem. Naast geldgebrek, geldzorgen en schulden spelen ook sociale uitsluiting, eenzaamheid en gezondheidsklachten een grote rol.

Gemeente biedt hulp

De gemeente Amsterdam kan hulp bieden met:

  • schuldhulpverlening
  • speciale regelingen voor Amsterdammers met weinig geld, zoals de Stadspas, financiële hulp voor je kinderen, een collectieve ziektekostenverzekering e.d.

Maar de gemeente bereikt Amsterdammers met een laag inkomen die geen uitkering hebben, niet genoeg. We spreken hierover met Caroline Roodenburg en Hakim Laajil van de afdeling Armoedebestrijding.

Voor alle mensen, ook werknemers, in financiële problemen

“Er bestaat een misverstand dat de hulp en de regelingen voor Amsterdammers met weinig geld alleen bestemd zouden zijn voor mensen met een bijstandsuitkering,” aldus Hakim. “Maar dat is niet zo. Deze regelingen van de gemeente zijn bedoeld voor alle Amsterdammers. Ook de Amsterdammers met banen, met een laag inkomen en weinig vermogen. En de schuldhulpverlening is er voor iedereen.”

De gemeente kan op meer manieren helpen, maar nog lang niet iedereen weet de weg naar de gemeente te vinden. Uit onderzoek komt naar voren dat de gemeente maar 31 % van de werkende minima bereikt met de regelingen voor Amsterdammers met weinig geld.

Twee derde van de werkgevers heeft mensen met schulden in dienst. Het blijkt bovendien dat  een werknemer met schulden de werkgever al gauw 13.000 euro per jaar kost door productieverlies en administratieve kosten.
Caroline “Daarom zijn we op zoek naar werkgevers die voor hun werknemers op dit front iets willen betekenen.”

Wat kunnen werkgevers doen?

Hoe weet je nu of een medewerker mogelijk geldproblemen heeft? Caroline: “Je weet dat in het uiterste stadium natuurlijk doordat er loonbeslag gelegd wordt. Maar voor die tijd zijn er andere signalen. Je merkt het aan gedrag, bijvoorbeeld doordat ze vaker ziek zijn, meer gestresst, minder geconcentreerd of veel bellen tijdens het werk.”

Aanbod van de gemeente:

Onder meer een training voor personeelsmedewerkers en teammanagers ‘Wegwijs in schuldhulp’ om te leren hoe de problematiek te herkennen en te weten welke hulpmogelijkheden en voorzieningen er zijn.


Wat doet de gemeente verder?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wegwijs gemaakt worden? Of is er iemand over wie u zich zorgen maakt? Dan kunt u met de gemeente, team Sociaal Werkgeverschap, in gesprek. Zo kunt u uw Amsterdamse werknemers wijzen op de mogelijkheid om hulp te zoeken of gebruik te maken van de vele voorzieningen waar ze recht op hebben. Voorlichting en hulp wordt gegeven bij de buurtteams die in elk stadsdeel te vinden zijn en die regelmatige, zelfs langdurige ondersteuning kunnen geven.

Ga direct in gesprek met iemand van de gemeente en email met sociaalwerkgeverschap@amsterdam.nl
Meer informatie vind je op de website: amsterdam.nl/sociaalwerkgeverschap


Mensen met geldproblemen kunnen hier terecht

Flying Squad

Het Flying Squad is een team van de afdeling Armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam. Zij geven overal in de stad en op verzoek ook bij u in het bedrijfsvoorlichting en directe hulp. Dit doen zij  op een laagdrempelige en eventueel ludieke manier, bijvoorbeeld met een bakfiets tijdens een bedrijfsfeest. Hakim: “We komen graag langs, hoe groot of klein het bedrijf ook is”.

Pak je kans

Pak je kans is het  overzicht van alle regelingen waar Amsterdammers met weinig geld recht op hebben. En dat is ook wat de gemeente tegen iedereen met geldzorgen wil zeggen: Pak je kans en kijk waar je recht op hebt.

Meer informatie voor het helpen van mensen met geld-problemen?

Voor werkgevers: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/werkgevers/

Voor werknemers: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

Ga direct in gesprek met iemand van de gemeente en email met Caroline Roodenburg.

Mensen met geldproblemen: de gemeente helpt

Deel dit artikel: