Adjust

Adjust is het vooruitstrevende consultancybureau op gebied van inkoopadvies & contractmanagement voor overheid en bedrijven. Advies geven we met hart, ziel en geweten. Zodat wij een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Dit doen we vanuit onze kernwaarden. Adjust is menselijk én zakelijk:

  • persoonlijk
  • gedreven
  • betrokken
  • maar ook deskundig, brutaal en inventief

Samen excelleren bij Adjust

Onze ervaren consultants ademen deze waarden. Want zij zijn expert binnen hun vakgebied. En weten alles van wet- en regelgeving. Ze hebben bovendien oog voor mens en omgeving. We focussen ons dan ook voortdurend op resultaat. En we vinden duurzame oplossingen op het gebied van inkoop en projectmanagement.

Sociaal werk

Adjust creëert diversiteit vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Want we zien het duurzaam bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als het middel om bij te dragen aan een meer inclusieve, meer positieve en veilige maatschappij. Verder werken we hiermee direct ook aan de eigen inclusiviteit.

Doel

Wij hebben ons dan ook tot doel gesteld om, in samenspraak met de betreffende contractant, jaarlijks 5% van de gerelateerde omzet tot een maximaal bedrag van 10% van ons jaarlijkse contractrendement in te zetten voor:

  • De creatie van duurzame werkgelegenheid voor SR kandidaten (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) binnen de eigen bedrijfsvoering en eventueel binnen de bedrijfsvoering van de contractant.
  • Een opleiding van SR kandidaten op gebied van inkoop en contractmanagement (1 jaar) in samenwerking met onze opleidingspartner. Met als doel deze mensen uiteindelijk een duurzame arbeidsplaats te bieden bij de contractant en overige samenwerkingspartners.
  • Het afnemen van relevante producten of diensten van maatschappelijke initiatieven en/of het ter beschikking stellen van Adjust kennis en kunde aan deze initiatieven en/of het investeren in deze initiatieven.

Wat wil Adjust delen met andere partners van de Koepel?

Wij nemen graag deel aan events, inspiratie- en netwerksessies om zo in contact te komen met andere partners van de Koepel. Ook delen we graag ervaringen en tips onderling uit.

Meer informatie:

Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met Noortje Bruggeman, HR manager via noortje.bruggeman@adjust.nl

Deel dit artikel: