AM match

AM match is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Samen willen we in de regio Amstelland en Meerlanden een succes maken van de Participatiewet. Ons doel? Mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven.

Sociaal ondernemen

De belangrijkste taak van AM match is de ideale match vinden tussen bedrijven en mensen die terug moeten keren in het arbeidsproces. Werkzoekenden krijgen een persoonlijk programma, waarin ze worden voorbereid om (weer) aan het werk te gaan. Is er een werkplek gevonden? Dan begeleiden we werknemer en werkgever, met jobcoaching en advies op het gebied van subsidies en financiële regelingen.

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers.

Meer informatie

Kijk op onze website of neem contact met ons op.

Deel dit artikel: