Amsterdam Tech Academy

Amsterdam Tech Academy (ATA) is een initiatief van Code Academy en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om zich om te scholen tot Junior Front-End Webdeveloper. Juist deze groep legt vaak een sterke, soms grensverleggende, ambitie en motivatie aan de dag om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Daarom zetten wij ons in om hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij een volwaardige plaats kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

Door middel van het ATA-traject kunnen mensen met een arbeidsbeperking een opleiding volgen tot Junior Front-end Webdeveloper. Het traject bestaat uit een combinatie van klassikale lessen, individuele begeleiding en praktijkervaring die wordt opgedaan bij Code Academy of één van haar partners, met als uiteindelijk doel de deelnemers klaar te stomen voor een dienstverband bij een ICT-bedrijf.

Als sociaal werkgever geven we invulling aan onze ambitie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Het traject is hier een voorbeeld van, maar ook binnen de organisatie van Code Academy zelf wordt hier aandacht aan besteed. Zo is er bijvoorbeeld een interne jobcoach op de vloer aanwezig en hebben we een speciale ‘stilteruimte’ ingericht voor collega’s die het nodig hebben in een prikkelarme omgeving te werken.

Wij willen ons blijven inzetten om zoveel mogelijk mensen op een goede manier een kans te bieden om duurzaam de arbeidsmarkt op te gaan. Bijvoorbeeld door het ATA-traject verder te ontwikkelen en in de toekomst uit te breiden naar andere regio’s, maar ook door nog meer samen te werken met ICT-bedrijven.

Sociaal werkgeverschap

Amsterdam Tech Academy heeft de afgelopen 10 jaar meer dan 150 kandidaten begeleid bij het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt. ATA richt zich op intrinsieke motivatie en er is geen starterskwalificatie vereist.

Na het invullen van het aanmeldformulier volgt een kennismakingsgesprek en twee meeloopdagen om te onderzoeken of de wensen en behoeften van de kandidaat aansluiten bij het aanbod van ATA. Als het traject passend is, kan er budget aangevraagd worden bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) en kan de kandidaat starten.

Tijdens het traject wordt een ‘skillspaspoort’ en ‘persoonlijkheidspaspoort’ opgebouwd en zijn er vier meetmomenten voor de beoordeling van de technische kennis en persoonlijke vaardigheden en behoeften. De kandidaat krijgt de mogelijkheid om persoonlijke ontwikkelingen te bespreken met een interne coach.

De eerste drie maanden zal de kandidaat de vereiste basiskennis opdoen door, onder begeleiding van een vakdocent, een aantal modules te doorlopen. Met elke module wordt een badge behaald, welke terugkomt in het skillspaspoort.

Voor aanvang van de tweede drie maanden bepaalt de kandidaat samen met ATA een passend uitstroomprofiel. Tijdens deze fase houdt de kandidaat zich bezig met het opbouwen van een portfolio en het opdoen van ervaring op de werkvloer.

Na zes maanden begint het EVC-traject en kan de kandidaat het nationaal erkende Ervaringscertificaat voor Junior Front-End Webdeveloper behalen.

Tot slot wordt de kandidaat begeleid naar een passende werkplek door ATA-introductie bij partners en leden van de Vereniging van Nederlandse Geregistreerde Webdesigners (VvNLGW)

Meer informatie vindt u in op amsterdamtechacademy.nl

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

Wij zouden het leuk vinden om in contact te komen en kennis te maken met andere bedrijven die sociaal ondernemen door bijvoorbeeld bijeenkomsten bij te wonen.

Meer informatie

Kijk op onze website: amsterdamtechacademy.nl of neem contact op met Lily of Carolien, via 020 26 25 427

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Home

Deel dit artikel: