Asito

Wij zijn een schoonmaakbedrijf waarbij onze missie is dat we samen zorgen voor een schonere leefomgeving. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke schoonmaakmedewerkers verspreid over 50 lokale vestigingen.

Daarnaast hoort wat ons betreft iedereen erbij, iedereen verdient om beoordeeld te worden op zijn of haar kwaliteiten en een eerlijke kans te krijgen. Dat vat volgens Asito de termen diversiteit en inclusiviteit samen. Dit is ook de filosofie die wij willen uitdragen naar de maatschappij.  

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

Asito heeft de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Inclusiviteit is één van de speerpunten van Asito. Wij willen een werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast zijn ruim 300 leidinggevende getraind om op de juiste manier de nieuwe medewerkers te begeleiden en te motiveren.

Wij merken dat namelijk sommige medewerkers behoefte heeft aan structuur. Hun kracht ligt niet in het zelf invullen van hun werkdag, zij werken beter met een vaste dagindeling. Een ander voorbeeld is dat wanneer iemand lang uit het arbeidsproces is geweest, hij of zij moeite zal hebben om weer in het ritme te komen. Dit zijn allemaal zaken die je als leidinggevende moet weten om er goed op te kunnen inspelen. Wij willen laten zien dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarbij kijken we vooral naar wat mensen wél kunnen, niet naar wat ze niet kunnen.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

In 2021 hebben wij in totaal 1000 medewerkers in dienst in de verschillende doelgroepen zoals: WSW’ers, Wajongers , WW’ers, statushouders en bijstandgerechtigden.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Wij nemen graag deel aan events, inspiratie- en netwerksessies om zo in contact te komen met andere partners van de Koepel en ervaringen en tips onderling uit te wisselen.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Het inspireert ons dat de medewerkers zelfvertrouwen krijgen die weer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wij bieden hen kansen, een opleiding en inkomenszekerheid en dat zorgt voor een mooie maatschappelijke bijdrage, maar bovenal een gelukkige medewerker.

Meer informatie

info@asito.nl

0546 – 484950

Deel dit artikel: