ASTICT (Autisme Spectrum Talent voor ICT)

ASTICT bemiddelt (jonge) mensen met autisme naar duurzaam en betaald werk binnen de ict. Bijvoorbeeld als software-tester, developer of data-scientist. Wij bieden naast bemiddeling ook coaching op de werkplek.

Wat doet ASTICT op het gebied van Sociaal Werk?

Vaak hebben de jongeren die wij helpen een arbeidsbeperking. Wij bieden ze perspectief op een reguliere baan en de kans op sociale en maatschappelijke integratie door ze kans te geven om hun talenten te benutten.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Eén van onze coaches heeft een arbeidsbeperking en krijgt de kans betaald werk te verrichten. Zijn ervaringsdeskundigheid is van meerwaarde voor de kandidaten die wij begeleiden.

Wat zou ASTICT willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Wij denken in kansen en talenten. Autisme zien we niet als een beperking, maar een talent. Onze kandidaten hebben vaak door omstandigheden hun studie niet afgemaakt. Toch proberen we bedrijven en organisaties ervan te overtuigen dat onder de juiste omstandigheden deze mensen een productieve bijdrage kunnen leveren. Graag komen we in contact met bedrijven/organisaties die ict’ers zoeken en waarmee we kunnen samenwerken.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Denken in mogelijkheden van individuen. Heel veel mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren als ze een kans en vertrouwen krijgen. Vaak is werkelijke interesse en aandacht voor de mens achter het cv de sleutel om iemand weer te laten meedoen.

Meer informatie

Bezoek onze website of neem contact op via info@astict.nl.

Deel dit artikel: