Cordaan

Het Leerwerkbedrijf van Cordaan is er voor mensen van 18 jaar en ouder in Amsterdam die door een verstandelijke of psychische beperking er niet in slagen om binnen het gewone werkaanbod zelf werk te vinden. Onze werknemers zijn:

Zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke of psychische beperking;

  • Deelnemers van instellingen in de verstandelijke- en geestelijke gezondheidszorg (VGZ – GGZ);
  • Jongvolwassenen met een verstandelijke of psychische beperking die het speciaal onderwijs verlaten zonder uitzicht op een baan.

Wat doen we voor de werknemers?
Om mensen zo goed en gericht mogelijk aan werk te helpen én te helpen bij het werk, doen verschillende dingen:

  • We hebben een uitgebreid oriënterend gesprek (intake) met aansluitend een observatieperiode.
  • We maken samen een ontwikkelingsplan en geven begeleiding.
  • We hebben een leer- & trainingsaanbod (algemene beroepsvaardigheden, vaktechnische vaardigheden, waar mogelijk met erkende certificaten).
  • We geven werkbegeleiding; direct en op afstand (jobcoach).

Wat doet Cordaan op het gebied van sociaal werk?

Cordaan vindt het belangrijk dat er voor iedereen werk is. Ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zorgt Cordaan zelf voor werk en werkt Cordaan samen met andere bedrijven om werkplekken te maken. Daarnaast kan je doorstromen naar betaald werk vanuit de verschillende leerwerkbedrijven van Cordaan, waar je werkervaring kan opdoen. Kortom, er zijn vele manieren om aan betaald werk te komen. Maar altijd met IPS (Individuele Plaatsing en Steun) als methodiek en de wensen van de deelnemer als vertrekpunt.

Heeft Cordaan al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Je kan ook aan de slag bij Cordaan. Cordaan heeft een inclusieve visie op de samenleving. Dat betekent dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door het bieden van geschikte banen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Cordaan zijn verschillende banen. Bijvoorbeeld bij de facilitaire dienst als woonhulp in een verpleeghuis, assistent-huismeester, in de ICT of in de catering. Als je hier aan het werk gaat, word je ook begeleid door een jobcoach van Cordaan.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Kennis, netwerk, door- en uitstroomtrajecten. Eventueel gezamenlijk nieuwe initiatieven ontplooien.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Betaald werk is belangrijk voor heel veel mensen en niet altijd gemakkelijk te bereiken voor mensen die een beperking hebben. Cordaan wil graag een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van de arbeidsmarkt door enerzijds zelf mensen in dienst te nemen maar ook te bewerkstelligen dat hele gewone Amsterdamse bedrijven hun sociale gezicht laten zien en iemand in dienst nemen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met elkaar de wereld om ons heen socialer maken zodat er voor iedereen een plek is, dat is wat ons drijft.

Meer informatie

Voor meer informatie: bezoek onze website https://www.cordaan.nl/het-leerwerkbedrijf of neem contact op met werk-dagbesteding@cordaan.nl.

Deel dit artikel: