EnergieQ Sterk Sociaal

Wij zijn EnergieQ Sterk Sociaal.

We adviseren en ondersteunen bedrijven en organisaties op organisatie- en HR- vraagstukken, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. We bieden programma’s aan die gericht zijn op (toekomstige) inzetbaarheid en het in beweging brengen van klantorganisaties en werknemers. Daarbij richten we onze focus en aandacht op behoud en ontwikkeling van de eigen werknemers met een aanbod van maatwerk Training & Ontwikkelprogramma’s voor zowel individu als groepen.

Onze missie? Wij willen met onze diensten actief bijdragen aan een diverse en inclusieve maatschappij met kansen voor eenieder. Omdat wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet en ons dagelijks inzetten voor een mensgerichte arbeidsmarkt.Sociaal werkgeverschap

EnergieQ Sterk Sociaal haalt haar energie uit mensen en werk. Wij ondersteunen en ontzorgen bedrijven bij de invulling van sociaal verantwoord en maatschappelijk ondernemen.

Dit doen wij omdat we geloven in de toegevoegde waarde van een samenleving waarin iedereen meedoet en in een genormaliseerde arbeidsmarkt waarbij het moet gaan om talent en motivatie. Samen met bedrijven en werkzoekenden richten we ons op wat er juist wél mogelijk is. Dat doen we met, en vóór al die mensen die graag aan de slag willen maar net dat extra steuntje in de rug nodig hebben om een baan te veroveren. Door het commerciële met het sociale te verenigen ontstaat in onze ogen het beste resultaat.

We bieden concreet hulp bij het voldoen aan de Participatiewet en/of aan de verplichtingen vanuit SROI. Onze missie? We zetten ons dagelijks in voor een mensgerichte arbeidsmarkt waarbij we de focus leggen op talent en motivatie, en verder kijken dan alleen een arbeidsbeperking of -uitdagingWat wilt u delen met andere partners van de koepel?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers.

Meer informatie:

Kijk op onze website of neem contact op met HR medeweker Hilal Goksu via hilalgoksu@energieq.nl.


Deel dit artikel: