GEJA

GEJA wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen een stabiel en hoopvol leven op te bouwen. We bieden werk, maar kijken ook verder naar wat iemand nodig heeft en bieden hulp in de vorm van bijvoorbeeld scholing of financiële betrokkenheid.

Sociale werkgever
Ons hart gaat uit naar mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. We willen graag hulp bieden in een uitzichtloze situatie. We zijn er om verstopt potentieel naar de voorgrond te halen. Wij willen gezamenlijk met onze partners helpen om mensen hun eigenwaarde terug te geven.

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

Werk is een middel om mensen vanuit een arbeidsachterstand weer te kunnen laten bouwen aan een beter bestaan. Ons hart gaat uit naar de mens en we willen graag op alle vlakken van het leven inzicht krijgen en partners verzamelen om de mens weer op de been te helpen. Samen geven we eigenwaarde weer terug. Iedereen heeft gaven en talenten, en hoe krijgen we die naar de voorgrond? Daar willen we graag met partners over nadenken en oplossingen voor bieden.

Meer informatie:

Kijk op onze website of neem contact met ons op via info@gejagroep.nl.

Deel dit artikel: