Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil een rechtvaardige stad zijn met een inclusieve arbeidsmarkt. Want werken is belangrijk voor iedereen en het liefst op een betaalde baan. Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde moeten daarom gewoon mee kunnen doen.

Gemeente Amsterdam mikt op 4.500 sociaal werkplekken in 2022

Amsterdam wil dan ook groeien van 4.000 sociaal werkplekken nu naar 4.500 in 2022. In lijn met de participatiewet en het sociaal akkoord willen we dat meer Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde duurzaam aan de slag zijn bij reguliere bedrijven en sociale firma’s.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

De gemeente zet zich op allerlei manieren in om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven op passend en duurzaam werk:   

  • De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Sociaal Werkkoepel en faciliteert in de koepel de samenwerking met alle partners in het sociaal werk.
  • Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam verzorgt de selectie, plaatsing en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking bij organisaties. 
  • Met banenplannen zetten we samen met werkgevers extra in op meer banen voor Amsterdammers met een achterstand op de arbeidsmarkt.
  • We ondersteunen sociale firma’s met ons ondersteuningsbeleid, starters met het opzetten van hun sociale firma, we organiseren prijsvragen zoals de prijsvraag Sociaal Werk.
  • De gemeente Amsterdam is opdrachtgever voor sociaal werk. Inkopers en afdelingen van de gemeente Amsterdam maken gebruik van de diensten van sociale firma’s.  
  • Bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Amsterdam doen wat terug op sociaal gebied; via onze afdeling social return.

Hebt u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst?

De gemeente Amsterdam is werkgever voor ruim 400 mensen met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde. Dat aantal gaat groeien naar 599 banen voor 2023. Als een manager iemand met een beperking een kans wil geven, kan de manager zich melden bij een speciaal programmateam. Ze helpen bijvoorbeeld bij een advertentietekst en begeleiden de werving en selectie. Het gaat om  uiteenlopende soorten werk. Uitvoerend werk. Maar ook werk waar een hogere opleiding voor nodig is. De gemeente Amsterdam biedt mensen op alle niveaus een kans.

Wat zou u willen delen met de andere partners?

In de Sociaal Werkkoepel faciliteren we de samenwerking door partijen aan elkaar te verbinden en knelpunten op te lossen. We helpen bij:

  • vragen van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties over invulling geven aan Sociaal Werk
  • en verwijzen door naar de juiste gesprekspartner
  • We organiseren en faciliteren regelmatig informatiebijeenkomsten of workshops, bijvoorbeeld voor HR-managers of over bepaalde thema’s.

Dat blijven we graag doen, maar initiatieven hiervoor van andere partners zijn ook welkom.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Werken is belangrijk voor iedereen en het liefst op een betaalde baan. Amsterdam wil een inclusieve stad zijn met een inclusieve arbeidsmarkt. Amsterdammers met een arbeidsbeperking of verminderde loonwaarde moeten gewoon mee kunnen doen. We zien bij onze eigen medewerkers dat het vrijwel zonder uitzondering om zeer gemotiveerde medewerkers gaat. Uitvallers kennen we wel, zo nu en dan. Maar dat is onder de andere collega’s niet anders. Soms blijkt iemand gewoon het verkeerde werk te doen en dan proberen we om iets te vinden wat beter bij hem of haar past. We zien ook mooie voorbeelden  in de stad bij kleine en grote ondernemers in Amsterdam en bij sociale firma’s, waar mensen een mooie kans krijgen te werken en zich te ontwikkelen.

Meer informatie of contact

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Erwin Schut, programmamanager Sociaal Werkkoepel, gemeente Amsterdam info@sociaalwerkkoepelamsterdam.nl

Deel dit artikel: