Heliomare

Heliomare geeft professionele aandacht op de gebieden Revalidatie, Onderwijs, Bewegen & Sport en Arbeidsintegratie.

Heliomare Arbeidsintegratie

Het onderdeel Heliomare Arbeidsintegratie richt zich op werkgerichte revalidatie. En biedt werknemers en werkgevers ook ondersteuning en begeleiding op het gebied van verzuim. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • onderzoek
 • training
 • werkgerichte interventies

Door onze expertise op het gebied van medische arbeidsre-integratie zorgen wij voor duurzame oplossingen. En vergroten we bovendien de participatie en inzetbaarheid. Wij werken bijvoorbeeld veel samen met arbodiensten. De bedrijfsarts of huisarts is onze verwijzer. Want onze expertise ligt op het gebied van:

 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • autisme
 • chronische pijn
 • post-Covid
 • burn-out
 • stress
 • fysieke klachten

Team Toeleiding en jobcoaching

 • Re-integratie 2e spoor

Onder re-integratie 2e spoor valt de begeleiding naar een passende functie buiten de eigen organisatie.

Met een maatwerktraject bepalen we dan samen met de medewerker op welke wijze het beste een duurzame plaatsing kan worden bereikt. Het traject start met een intake en re-integratieplan.

Via arbeidsmarktgerichte bemiddeling begeleiden we vervolgens de cliënt naar een nieuwe werkplek. Daarbij maken we onder andere gebruik van het netwerk van Heliomare. Indien gewenst toetsen we de belastbaarheid eerst via een werkervaringsplek.

 • Haalbaarheidsonderzoek

Dit onderzoek zetten we voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject in. Om daarin vervolgens te onderzoeken of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is.

 • Re-integratiebegeleiding op maat

Deze interventie zetten we vooral in wanneer er sprake is van arbeidsbeperkingen. En als één van de andere trajecten niet passend is. Ook bij ontslag, outplacement of reorganisatie is een traject op maat mogelijk.

Jobcoaching

Jobcoaching bestaat uit begeleiding bij re-integratie en duurzaam behoud van werk. Dat wil zeggen, dat de jobcoach de medewerker ondersteunt en coacht op de werkvloer. Met als doel dat de medewerker (uiteindelijk) zelfstandig zijn/haar taken uitvoert.

Team onderzoek en training

 • QuickScan (md onderzoek):

DE QuickScan bestaat uit multidisciplinair onderzoek. Het is dus een voorportaal van onze multidisciplinaire arbeidsinterventies. Een revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog en werkgerichte intaker voeren dit multidisciplinair onderzoek uit. Dat doen zij met een-op-een gesprekken gedurende een dagdeel (op onze locatie in Wijk aan Zee). In dat dagdeel maken zij dan een inschatting van de huidige fysieke en mentale belastbaarheid. En van de mogelijkheden m.b.t. de werksituatie. Er zijn vervolgens diverse multidisciplinaire interventies mogelijk:

 • multidisciplinaire arbeidstraining
 • gezond omgaan met stress
 • vitaal naar werk
rea college logo: Het REA College is een landelijk netwerk en is in Noord- en Zuid-Holland gekoppeld aan Stichting Heliomare.

REA College biedt maatwerk

Het REA College biedt maatwerktrajecten aan jongeren voor wie regulier beroepsonderwijs niet passend of haalbaar is. Het einddoel van een traject is vervolgens het vinden van regulier betaald werk. Het traject biedt daarvoor scholing op het niveau van het regulier middelbaar beroepsonderwijs. Het REA College en Heliomare Arbeidsintegratie leveren dus:

 • maatwerk
 • multidisciplinaire begeleiding
 • begeleiding bij plaatsing

Heliomare en REA College

Het REA College is een landelijk netwerk. En is in Noord- en Zuid-Holland gekoppeld aan Stichting Heliomare. Heliomare is een zorginstelling (revalidatie, onderwijs, arbeidsintegratie en sport & bewegen). Met een hoofdlocatie in Wijk aan Zee. Vanuit Heliomare bestaan er bovendien 3 REA-locaties:

 • Heerhugowaard
 • Haarlem
 • Leiden

Heliomare heeft als zorginstelling expertise op het gebied van:

 • niet-aangeboren hersenletsel
 • chronische pijn
 • autisme spectrum stoornis
 • fysieke beperkingen

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website. Ook kunt u contact opnemen met P. Schoonderbeek p.schoonderbeek@heliomare.nl 06-12994726 of Y. Wuck y.wuck@helioamre.nl 06-13571828

Deel dit artikel: