ImPower Social Impact Company

De essentie van de aanpak is dat een gemixte groep voormalig werkzoekenden, in Amsterdam zowel jongeren als vijftigplussers (en mogelijk andere klantgroepen als doelgroep banenafspraak), de eigen doelgroep in het eigen netwerk gaat bereiken en begeleiden vanuit de rol als peercoach. Voormalig werkzoekenden die dezelfde taal spreken en de leefwereld en ervaringen van de werkzoekenden (her)kennen. De coaches maken middels een peer-to-peer aanpak gebruik van het netwerk aan instellingen en voorzieningen dat in Amsterdam reeds voorhanden is. Daarnaast worden de peercoaches uitgedaagd nieuwe manieren te verzinnen om werkzoekenden te vinden, begeleiden en succesvol bemiddelen naar een nieuwe baan.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

We bieden werkzoekenden de kans via een betaalde baan als peercoach zichzelf te ontwikkelen en daarnaast andere werkzoekenden perspectief te bieden.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

In Amsterdam hebben we nog geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst. In Arnhem hebben we wel een team peercoaches betaande uit mensen met een arbeidsbeperking. De planning is om komend jaar ook in Amsterdam peercoaches aan te nemen uit de doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Graag delen wij ons netwerk en onze ervaringen met peer-educatie. Daarnaast kunnen onze peercoaches mogelijk een rol spelen en in het (van werk)naar werk begeleiden van kandidaten van partnerorganisaties.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Wij vinden onze inspiratie vooral in het empoweren van mensen en het realiseren van sociale impact.

Meer informatie

Bezoek onze website of neem contact op met Arjan te Wierik arjan@impwr.nl.

Deel dit artikel: