Jobstap

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Wij zijn Stichting Jobstap: een landelijke (re-)integratie- en jobcoachorganisatie zonder winstoogmerk. We gaan voor een inclusieve samenleving met voor iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Hoe we ons steentje bijdragen? Iedere dag bouwen we aan duurzame dienstverbanden voor werknemers met een arbeidsuitdaging. Voor werkgevers bieden we passende begeleiding on the job. In opdracht van UWV, gemeenten en het bedrijfsleven begeleiden wij trajecten Werkfit Maken, Naar Werk, Modulaire diensten en jobcoaching. We bieden ook een maatwerk inclusietraject voor werkgevers.

Krachten bundelen in het netwerk

Wij hebben noloc-gecertificeerde en ervaringsdeskundige coaches in huis. Vanuit ruim 25 jaar kennis en expertise bijten zij zich vast in complexe trajecten op iedere trede van de participatieladder. Ze steken hun nek uit voor kandidaten en niet onbelangrijk; zij denken in mogelijkheden en kansen. Door krachten te bundelen, en zorgvuldig te matchen met inclusieve werkgevers uit ons netwerk, gaan we voor een duurzaam resultaat voor zowel werknemer als werkgever. In trajecten houden we altijd oog voor alle leefgebieden.

Specialisaties

Onze coaches begeleiden werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar & in werk. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, psychische kwetsbaarheid en een auditieve uitdaging. In de praktijk is er vaak sprake van multiproblematiek.

Altijd in de buurt

Wij hebben coaches en vestigingen door het hele land. Zo zijn we altijd in de buurt! Wil je kennismaken of heb je een vraag? Neem contact op met onze Frontoffice, zodat zij je aan de juiste persoon kunnen verbinden.

Meer informatie

Kijk op onze website: Telefoon: 026 – 33 97 522
E-mail: info@jobstap.nl
Website: www.jobstap.nl
Jobstap Impactoverzicht 2024

Deel dit artikel: