KNAW: Koninklijke Akademie van Wetenschappen

De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

Sociaal werk bij KNAW: Diversiteit & Inclusie

Iedereen wil graag meedraaien in de samenleving en kunnen starten en groeien in een baan die past bij zijn of haar talenten en ambities. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De KNAW meent dat samenwerken vanuit verschillende perspectieven leidt tot meer multidisciplinaire innovatie en een betere besluitvorming.

Afspiegeling van de maatschappij

Daarnaast wil de KNAW een afspiegeling zijn van de samenleving en van de onderzoekswereld. Zij ambieert dan ook een divers personeelsbestand van wetenschappers en ondersteunende functies. De KNAW gelooft in een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteiten en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan, zodat bijvoorbeeld ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in- en doorstromen op een volwaardige plek binnen de arbeidsmarkt.

Wat zou u willen delen met andere werkgevers?

We zouden het leuk en interessant vinden om tijdens (online) bijeenkomsten tips en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers

Meer informatie?

Neem telefonisch contact op met Bureau KNAW: 020 551 0700

Marijntje van IJsel Smits: marijntje.van.ijselsmits@knaw.nl

Ook KNAW is een netwerkpartner van de Sociaal Werkkoepel. Wilt u met uw organisatie zich aansluiten bij de koepel? Meld u dan aan via deze link.

Deel dit artikel: