Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam zet zich in voor kwetsbare mensen van alle leeftijden. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Multiprobleemgezinnen. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven. Wij ondersteunen cliënten die een combinatie van problemen op meerdere levensterreinen ervaren.

Herstel van het gewone leven, het naar vermogen weer kunnen meedoen in de maatschappij, is al enige jaren de belangrijkste doelstelling welke Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam voor haar deelnemers wil bereiken.

Het concept van een integrale herstelgerichte aanpak past prima bij onze organisatie en spreekt de medewerkers aan. Deelnemers worden uitgedaagd de regie over de eigen toekomst op zich te nemen.

Sociaal werk:

De mensen die wij helpen, hebben vaak meerdere problemen. Daardoor is het lastig een baan te vinden of te behouden. Bij onze dagbestedings- en arbeidsre-integratieprojecten (onder de naam 50|50) leren ze werkvaardigheden binnen een prettige en veilige omgeving. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een passende plek in de maatschappij.

Onze leer/werkbedrijven, de 50I50 Workcenter zijn beschutte werkomgevingen waarin het echte bedrijfsleven zoveel mogelijk wordt gesimuleerd. Het opdoen van een werkritme, het aanleren van arbeidsvaardigheden en het leren van een vak zijn belangrijke uitgangspunten.

In Amsterdam hebben we 50I50 Food, 50I50 Green, 50I50 Budgetstore en 50I50 Tech & Move.

Wat wilt u delen met andere partners van de koepel?

Wij werken samen met bedrijven. Bedrijven bieden bijvoorbeeld een leerzame werkervaringsplaats of nemen onze producten of diensten af. Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven die willen investeren in onze mensen, diensten of producten. Wij hebben het PSO-keurmerk Sociaal Ondernemen. Ook maken wij afspraken met bedrijven op basis van Social Return on Investment, waarbij deelnemers in kunnen stromen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie:

Het Bureau Traject Management is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur op: 020-6301111.

Medewerkers van de buurtteams kunnen voor consultatie en advies rechtstreeks bellen met: 088-0654825.

Kijk ook op onze website voor een aanmeldformulier.

Deel dit artikel: