Milieuwerk

Milieuwerk dient als een intermediair tussen het productieve arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (doelgroepregister en beschut werk) en de vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie, dienstverlening, transport en logistieke sector.

We geloven in de kracht van publiek-private samenwerking en hebben als zodoende niet direct partijen waar we mee concurreren. Partijen die ook invulling geven aan de behoefte naar een flexibele schil bij bedrijven zijn uitzend- en detacheringsbureaus, waarbij SW 2.0 bedrijven het meest vergelijkbaar zijn qua sociale missie/visie. Onze bedrijfsvoering is horizontaal, transparant en gaat uit van gelijkheid. Iedereen heeft een gelijke stem en draagt bij aan het collectief.

Wat doen we

Milieuwerk richt zich als werkgever op mensen die niet zelf een baan kunnen vinden en/of behouden omdat reguliere vacatures net teveel eisend zijn. Dit kan te maken hebben met moeilijke leerbaarheid, een langzamer werktempo of andere uitdagingen op persoonlijk vlak.

Als opdrachtnemer richten we ons primair op bedrijven die actief zijn in de opkomende circulaire economie. We zoeken naar werkzaamheden die passen bij de kwaliteiten van onze mensen en waarbij hun inspanning meerwaarde oplevert. Dit kan zijn door de handmatige terugwinning/sortering van grondstoffen, maar via jobcarving zijn er eigenlijk overal kansen om inclusief te ondernemen. Zo werken we samen met o.a. AEB Amsterdam, SUEZ Recycling, CSU Cleaning, Gemeentelijke afvaldiensten, Nissan, BCC en de alle zes de Recyclepunten in Amsterdam.

Missie Sociaal Werk

Onze missie ‘social impact first’ in combinatie met regel 1 zorgen ervoor dat mensen graag bij ons komen en blijven werken. Zo zijn we sinds 2014 gegroeid van 30 naar meer dan 100 medewerkers in 2018. Echte duurzame banen creëren om zo onze belofte waar te maken: ‘Dat je er weer bij hoort, echt mee kan doen, en ‘gewoon’ een vast contract krijgt als je het goed doet.’

Waar staan we voor

Bedrijven en overheid kiezen ervoor om met ons samen te werken omdat we staan voor sociale persoonlijke kwaliteit, betrouwbaarheid en oprechtheid. Samenwerking met Milieuwerk maakt het mogelijk om mensen die lang aan de kant stonden een kans te geven binnen een regulier bedrijfsproces. Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat we snel kunnen reageren waar nodig en tegelijkertijd altijd oog hebben voor het welzijn van onze medewerkers.  

Milieuwerk heeft één belangrijke regel voor iedereen die er werkt: ‘je moet het naar je zin hebben’. Als je het leuk vindt wat je doet, dan gaat de rest namelijk vanzelf en het leven gaat bovendien te snel om het te verspillen. Dus we zoeken altijd eerst naar mensen en partners die onderdeel willen worden van ons gedachtengoed en pas daarna naar het werk. Dit is er genoeg, het laten aansluiten met het verhaal van onze mensen, dat is de kunst.  

Meer informatie of contact

Wilt u meer weten neem dan contact op met David Jansen, directeur Milieuwerk.

Telefoonnummer: 020 587 6220  

Emailadres: info@milieuwerk.nl

Website: www.milieuwerk.nl

Deel dit artikel: