Nelis company B.V.

Nelis Company levert specialistische reiniging, zoals bijvoorbeeld glasbewassing en gevelreinigingsdiensten voor bedrijven en instellingen die, bij voorkeur, sociaal willen of moeten inkopen. Naast het leveren van een kwalitatieve dienstverlening hebben wij de missie en visie om met name jongeren, die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren te begeleiden en laten re-integreren in de hoop dat zij zelfstandig duurzame arbeidsrelaties kunnen opbouwen en onderhouden en daarmee betaald werk kunnen behouden. Wij noemen deze jongeren gekscherend “Koekeloerders” daar koekeloeren een toestand van passiviteit aangeeft oftewel werkeloos (voor zich uit) kijken. Nelis heeft door het aanbod van diverse leer-/werktraject een sterke werving-, selectie-, opleidings- en coachingsmethode ontwikkeld; zogenoemd “De Nelis Aanpak (DNA)”.

Wat doet uw organisatie op het gebied van sociaal werk?

In 2018 vierden we het 100-jarig bestaan van onze glazenwasser-dynastie. Juist familiebedrijven hebben de basis gelegd voor sociaal ondernemerschap. Sinds jaar en dag helpen we Koekeloerders de weg naar de arbeidsmarkt (terug) te vinden. We leiden ze op en stellen ze in staat met hun handen te laten zien wat ze werkelijk waard zijn. Organisaties die Nelis inschakelen, zorgen er zo voor dat ‘een moeilijke doelgroep’ aan de slag gaat, en niet onbelangrijk, van binnen en buiten zien hun gebouwen er spik en span uit.Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Geïnspireerd door de rechttoe-rechtaan-aanpak van zijn grootvader richtte Ian Smeyers naast het schoonmaakbedrijf HydraGroup een stichting op, die werkgelegenheidsprojecten en opleidingstrajecten organiseert in verschillende Nederlandse gemeenten. Doel is om de noodzakelijke wisselwerking tussen bedrijfsleven, werkzoekenden en instanties aan te jagen. Om dat optimaal te doen, is besloten de tussenmuur, die HydraGroup en Stichting Nelis op papier scheidde, door te breken en per 2017 door het leven te gaan als één organisatie: Nelis Company.Nelis Company zet het nalatenschap voort door het leveren van kwalitatieve dienstverlening op het gebied van glas- en gevelwerken en het creëren van werkgelegenheid voor, met name, jongeren die een langere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Dit vanuit de conventionele familiewaarden: kien, spitsvondig en hoffelijk.

Heeft u al mensen met een arbeidsbeperking in dienst en kunt u daar iets meer over vertellen?

Wij hebben PSO 30+ Awb/Trede 3. Per 1 april 2017 zijn een extra uitlezing én certificering mogelijk waarmee organisaties op trede3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, geïdentificeerd kunnen worden. Deze organisaties komen in aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ aanbestedingswet(Abw-)erkenning conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet die per 1juli 2016 in werking is getreden.

Wat zou u willen/kunnen delen met de andere partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam?

Het juiste doen voor mens, milieu, maatschappij en wereld. Daar gaat sociaal ondernemen over. Geld verdienen én iets goeds doen. En dat kan best samengaan. Steeds meer ondernemers vinden winst maken geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren. 

Nelis investeert al jaren de winst terug in het sociale doelstelling van de stichting. We zien eigenlijk al te lang MVO-georiënteerde bedrijven het bord van sociale onderneming omhoog houden, maar in werkelijkheid helemaal niet zo sociaal zijn. De sociale bedrijven die écht een probleem oplossen verdienen dan ook een kenmerkende onderscheiding. Deze creatieve wereldverbeteraars kijken op een andere manier naar ondernemen en willen het bestaande systeem omgooien. Ze gaan op een innovatieve manier aan de slag en willen daarmee het liefst de hele sector beïnvloeden. 

Vanuit onze stichting worden deze innovatieve projecten verwezenlijkt in samenwerking met diverse profit en non-profit organisaties. Deze projecten zijn erop geënt bepaalde kwetsbare doelgroepen te activeren en duurzaam te laten re-integreren. Het startpunt voor verbetering ligt in de praktische benadering en informele interactie, De Nelis Aanpak (DNA), waarin ruimte is voor de alledaagse wisselende omstandigheden. Nelis biedt naast de landelijke leer-/werktrajecten ook coaching, on en off the job, en schuldhulptrajecten. Nelis adviseert op het gebied van SROI en biedt bedrijven mogelijkheid voor social return.

Wat inspireert u aan sociaal werk?

Elkaar verder helpen. Voor Nelis is dat al honderd jaar de normaalste zaak van de wereld. Ons grote voorbeeld is ‘Opa Nelis’, die in de Haagse Schilderswijk al liet zien wat sociaal ondernemen betekent nog voordat de woordencombinatie de term werd die ze vandaag de dag is. Voor hem was het namelijk volkomen vanzelfsprekend om jongens, die dreigden af te glijden, onder zijn hoede te nemen, ze een vak te leren en binnen zijn glazenwassersbedrijf aan het werk te zetten. Wij gunnen iedereen in Nederland een Nelis.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u naar onze website. Of neem contact op via info@nelis.company .

Deel dit artikel: