Amsterdam UMC (lokatie AMC)

Banenafspraak/Garantiebanen

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden bij een reguliere werkgever. In de banenafspraak tussen de Universitair Medische Centra (UMC’s) is afgesproken dat eind 2023 elk UMC een aantal medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk heeft.

De werkplekken die organisaties hiervoor creëren noemen we garantiebanen. Als Amsterdam UMC vinden wij het belangrijk dat iedereen uit onze regio mee kan doen. Middels garantiebanen geven we kansen aan participanten;

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100% van het minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WIW- of ID-baan

Samenwerkingspartner

Amsterdam UMC werkt actief samen met partners om zoveel mogelijk participanten de kans te geven een garantiebaan te vinden binnen onze organisatie. Zo werken we o.a. samen met:

Toolbox banenafspraak

De universitair medische centra hebben gezamenlijk hun ervaringen rondom garantiebanen en de participatiewet gebundeld op een site vol praktische tips en ervaringen.

Eind 2023 moet iedere umc gemiddeld 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk hebben. Hoe pakt u dat aan? In de Toolbox Banenafspraak vindt u hiervoor praktische handvatten en tal van voorbeelden hoe andere umc’s dit hebben gedaan. Voor meer informatie: https://werkenbijamc.nl/garantiebanen

Missie Sociaal Werk

Amsterdam UMC, locatie AMC streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn. Het uitvoeren van de participatiewet, door het realiseren van garantiebanen, is daar een onderdeel van. In 2018 realiseerde AMC 112 garantiebanen. De meerwaarde van een gerealiseerde garantiebaan is op iedere plek in AMC weer anders. Afdelingen met een garantiebaan noemen als positieve ontwikkelingen onder ander dat de teamspirit gaat omhoog gaat, er wordt beter samen gewerkt, medewerkers ervaren betrokkenheid van hun werkgever doordat er gefocust wordt op individuele kwaliteiten, het team ontwikkelt diversiteitsensitiviteit, het verzuimcijfer daalt, processen worden geborgd, etc. En de geplaatste participanten geven aan zich gelukkiger te voelen met werk,  meer zelfvertrouwen te krijgen en vinden het fijn dat ze nuttig en relevant werk doen. Het is ontzettend leuk om aan dit alles te kunnen bijdragen.

Meer informatie & Contact

Voor meer informatie over jouw mogelijkheden binnen Amsterdam UMC, locatie AMC, kun je contact opnemen met onze Participatie Coördinator Ilja Swets, via i.swets@amc.nl