Parsoe Logistics

Connect, Commit en Collaborate zijn drie fundamentele uitgangspunten waarop Parsoe Logistics is gebaseerd. Parsoe Logistics B.V. probeert ten alle tijden deze basisprincipes te handhaven. De organisatie wil met zowel de opdrachtgevers als werknemers een relatie opbouwen waarbij vertrouwen centraal staat. Dit moet gereflecteerd worden op de werkvloer waarbij processen in een vloeiend proces verlopen.

Sociaal werk bij Parsoe Logistics

We hebben sinds 5 jaar meerdere participanten via de gemeente Amsterdam in dienst. Sommige komen vanuit school en sommige motiveren wij om weer naar school te gaan. Wij leren onze participanten dat kennis de belangrijkste fundering is van een persoon waarna je dit kan uitbreiden tot eenieder gewenst specialisatie. Ook hebben we goede ervaringen met de Harrie trainingen en de begeleiding die jobcoaches van de gemeente hen bieden.

Wat zou u willen delen met andere werkgevers?

De bedrijfscultuur is bepalend voor de resultaten die het bedrijf levert. Een goede werk- en leeromgeving draagt veel voordelen met zich mee in het begeleiden maar ook opleiden van participanten. We vinden het leuk om tijdens bijeenkomsten onderling tips en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie:

Bezoek onze website of neem contact met me op:

Rajiv Parsoe: +31 6 29533772

Deel dit artikel: